Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Presens partisipp 📕

Vi har to partisipp-former av norske verb: presens partisipp og perfektum partisipp.
Her forklarer vi hva presens partisipp er, og hvordan det brukes:

Presens partisipp forteller at noen gjør noe, og at handlingen ikke er ferdig. Vi danner presens partisipp ved å legge til -(e)nde til infinitiven. Presens partisipp bøyes ikke! 🤩

Han er rasende. Katten blir liggende. Hun løper hastende bort.

1. Det er nokså vanlig å bruke presens partisipp som adjektiv for å beskrive substantiver
Han hadde en mild og beroligende stemme

2. Vi kan også bruke presens partisipp for å beskrive måte eller grad, sammen med verb eller adjektiver:  
En mann oppførte seg truende på NAV-kontoret.
Han nikket beroligende til barnet.
Huset var skinnende rent

3. Vi bruker også presens partisipp for å uttrykke at en handling er utstrakt i tid.  Da bruker vi verbet "å bli" og presens partisipp av et stillingsverb (å stå, å ligge, å sitte) eller "å være", "å bo"eller "å gå".  Denne konstruksjonen forteller at subjektet fortsetter å stå, ligge, sitte, være, bo eller gå:

Bøkene ble liggende på bordet fordi jeg glemte å rydde.
Bare bli sittende, for jeg kommer snart tilbake.

⚠️ Legg merke til at når vi bruker to verb i slike konstruksjoner, står det andre verbet i infinitiv

Han ble stående og tenke på det han hadde sagt.

Vi kan si det samme uten å bruke partisipp: Hun sto lenge og tenkte på det han hadde sagt. 

4. Vi bruker ofte presens partisipp sammen med verbet "å komme": 
Vogntog kom kjørende i motgående felt.  
Han kom løpende og fortalte at det hadde skjedd en ulykke. 


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?