Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Mer om inversjon i helsetninger 📕

INVERSJON handler om ordstilling. Den mest vanlige rekkefølgen av subjekt og verbal på norsk er:

1. subjekt
2. verbal

Når subjektet og verbalet bytter plass, kaller vi det for INVERSJON. Vi får altså: 

1. verbal
2. subjekt

Du har sikkert lært en kjempeviktig regel for ordstilling på norsk: V2 regelen. Det betyr at INVERSJON bare skjer hvis det står et ledd først i setningen, som ikke er subjekt. Det kan særlig være: 

Adverbial: I går gikk jeg på tur i skogen. 

Leddsetning: Når du kommer til meg, får du smake på en deilig rett fra hjemlandet mitt. 

Et unntak fra V2 regelen er spørsmål uten spørreord. Vi bruker INVERSJON til å lage slike spørsmål: 

Har du lest denne boka? 

Norsk er et språk som åpner for å flytte på ord/ledd i relativt stor grad, til tross for enkelte faste regler som må følges. For å skape mer variasjon og dermed mer liv i språket og for å vise at vi mestrer flyten i det, er det et godt råd å flytte litt rundt på ledd. Når du setter et annet ord eller uttrykk enn subjektet først i setningen, fremhever du samtidig dette. 

Se for eksempel hvordan verbet står som nummer 2 i denne fortellende helsetningen:

1) Samaneh klapper katten sin i dag.

Her står subjektet på førsteplass, noe som også er vanlig i helsetninger. Men vi kan leke litt med setningen (for å skape variasjon), og sette et annet ledd enn subjektet før verbet:

2) I dag klapper Samaneh katten sin.

Når vi setter et ledd foran verbet som IKKE er subjektet, må vi flytte subjektet til posisjonen ETTER verbet. Det er altså dette vi kaller INVERSJON. Som du ser i setningene, beholder verbet sin posisjon nummer 2 - det er en fastlåst posisjon! Men vi kan altså legge andre ledd til helt i begynnelsen, så lenge vi flytter subjektet bak verbet (for verbet SKAL ha sin posisjon nummer 2). Du kan altså "leke" med setningen og sette ulike ledd på plass nummer 1, så lenge du beholder verbet på plass nummer 2.

Ofte er leddet vi setter på plass nummer 1 et tidsadverb, stedsadverb eller faktisk også en hel leddsetning! For når vi teller plass nummer 1, så betyr ikke det at det kun kan stå ett ord på denne plassen.. nei, vi teller ledd. Som for eksempel:

Før hun går på bransjetreff (1), klapper (2) Samaneh katten sin.
Hver eneste morgen (1) klapper (2) Samaneh katten sin.
Hjemme i sofaen (1) klapper (2) Samaneh katten sin.

Om vi i disse setningseksemplene velger å sette subjektet tilbake til første posisjon, blir de slik:

Samaneh klapper katten sin før hun går på bransjetreff. 
Samaneh klapper katten sin hver eneste morgen.
Samaneh klapper katten sin hjemme i sofaen.

Nå har du lært om hva inversjon er. Om du husker på å bruke inversjon når du selv snakker og skriver, vil språket ditt - i tillegg til å bli "korrekt" - også bli mer variert og "levende". Husk at inversjon er vanskelig å mestre. Den mestres ofte sent i språkutviklingen. 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?