Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Splittet infinitiv

Infinitivsmerket "å" kan som regel bare stå foran infinitiv: å bake, å slå, å jobbe osv. Men noen ganger kan vi bruke setningsadverbialer (ikke, aldri, alltid, ofte m.m.) MELLOM infinitivsmerket og infinitiven: 

Det er vanskelig å ikke like grammatikk. 😉
Det er vanskelig ikke å like grammatikk. 

Disse setningene betyr det samme. Men noen ganger kan det faktisk bety to forskjellige ting, alt etter hvor vi plasserer "å": 
Vi valgte ikke å gjøre det.  = Det var noen andre som bestemte at vi skulle gjøre det, eller vi måtte gjøre det.
Vi valgte å ikke gjøre det. = Vi bestemte oss for at vi ikke gjør det. 

Her ser du flere eksempler: 
Jeg lover ikke å slutte å røyke. = Jeg kan ikke garantere at jeg slutter å røyke. 
Jeg lover å ikke slutte å røyke. = Jeg lover at jeg fortsetter å røyke. 

Jeg foretrekker ikke å spise sjokolade. = Jeg foretrekker noe annet. 
Jeg foretrekker å ikke spise sjokolade. = Jeg vil helst ikke spise sjokolade. 

Jeg planlegger aldri å reise. = Jeg reiser spontant. 
Jeg planlegger å aldri reise. = Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal reise mer. 

Was this article helpful?