Ordlaging (B1/B2)
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Helsetninger og leddsetninger📕

Norsk har et relativt strengt setningssystem som er viktig å ha på plass fra starten. Her går vi gjennom strukturen i helsetninger og leddsetninger.

⚠️ Merk: En helsetning er en selvstendig setning som bærer mening helt alene. Vi kan stoppe etter en helsetning, eller vi kan fortsette med en leddsetning.

Helsetning:

Subjekt/objekt/adverbial
Verb
Subjekt/objekt
Adverbial
Jeg
trener
i dag
Hun serhamofte
I dagsmilerhunmye

Hvis vi starter en helsetning med objekt eller adverb, får disse ordene ekstra fokus. De blir viktige for setningen. 

⚠️ Merk: En leddsetning må alltid stå sammen med en helsetning, og bærer ingen mening alene. Ekstra informasjon som kanskje ikke er essensiell står i en leddsetning, og har denne ordstillingen:                       

Helsetning 


Leddsetning
subjekt/objekt

verb
adverb
subjunksjon
subjekt
adverbverbresten*
Hansier
athanikkeblirmed på festen.
Jegsmilerikkehvisjegikkeerglad.
Jegjobber
selv omjeg
ersliten.
Jeg joggerbarenårdetikkeregnerute.
Hun spøroftehvajeg
heter.
Legenspurteikkeomdamen
varsliten.

*Feltet "resten", som kommer etter verbalet, kan være mange ulike ordklasser: adjektiv, ny subjunksjon, substantiv etc.

⚠️  Merk deg forskjellen på plassering av verbet i helsetning og leddsetning!

Was this article helpful?