Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

V2-regel og inversjon i spørrende helsetninger 📕

Norsk er et V2-språk. Det betyr at verbet skal stå på plass nummer to i helsetninger. Vær observant på at dette gjelder fortellende helsetninger, altså av typen:

Samaneh
går til bransjetreffet.
Tor tar bussen.
De bor i samme by.

Her ser du at verbet står på plass nummer to i alle setningene.

Det gjelder også i spørrende setninger MED spørreord. Spørreordet kommer på plass 1, så kommer verbet, og så subjektet. Subjektet og verbet bytter altså plass. Dette kalles INVERSJON:  

Hvor
bor de

Men hva skjer når den fortellende helsetningen endres til å bli en
spørrende setning UTEN spørreord

Går
Samaneh til bransjetreffet? (Ja, Samaneh går til bransjetreffet).
Tar Tor bussen? (Ja, Tor tar bussen).
Bor de i samme by? (Ja, de bor i samme by).  

Svaret er at i spørrende helsetninger UTEN spørreord kommer
verbet først og har altså byttet plass med subjektet. Når verb og subjekt bytter plass, kalles det altså inversjon. Spørrende setninger uten spørreord er ET UNNTAK fra V2-regelen!

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?