Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Setningsadverb

Setningsadverb er en gruppe adverb som har en bestemt plass i setningen. Det vanligste setningsadverbet er "ikke". Du har sikkert lagt merke til at det er vanskelig å plassere "ikke" på riktig plass i setningen. Hovedregelen er: 

👉 i helsetninger står "ikke" etter verbet
👉 i leddsetninger står "ikke" foran verbet

En god nyhet er at når du har lært å plassere "ikke", kan du også plassere andre setningsadverb. Men du må vite hvilke adverb de er. Her er betydningen av ordene ikke til stor hjelp fordi dette er en gruppe adverb som kan ligne på andre adverb når det gjelder betydning. Noen av disse adverbene forteller for eksempel om tid, men brukes ikke på samme måte som vanlige tidsadverb. Du må rett og slett huske hvilke adverb som er setningsadverb. 

Her ser du en oversikt over de viktigste setningsadverbene:

Setningsadverb som bare kan stå på adverbplassen

setningsadverb

i helsetningeni leddsetningen
ikkeJeg har ikke vasket håret i dag. Jeg vil ikke gå ut fordi jeg ikke har vasket håret i dag. 
gjerneHan vil gjerne hjelpe deg. Han sier at han gjerne vil hjelpe deg. 
neppeHun kommer neppe på fest. Vi tenkte at hun neppe kommer på fest. 
nokVi kjøper nok flere bøker.Jeg tenkte at dere nok kjøper flere bøker.
sikkertDu har sikkert sett nordlys. De tenkte at jeg sikkert hadde sett nordlys.
sjeldenDe lager sjelden mat hjemme.De fortalte at de sjelden lager mat hjemme.
bareJeg liker bare én av naboene mine. Hun sier at hun bare liker én av naboene sine. Setningsadverb som kan stå på setningsadverbplassen eller først

setningsadverbialmidt i helsetningenførst i helsetningeni leddsetningen
dessverreJeg kan dessverre ikke hjelpe deg.Dessverre kan jeg ikke hjelpe deg.Han sa at han dessverre ikke kunne hjelpe meg. 
heldigvisJeg har heldigvis tatt med paraply. Heldigvis har jeg tatt med paraply. Hun sa at hun heldigvis hadde tatt med paraply. 
fremdelesJeg har fremdeles ikke vært i Bergen.Fremdeles har jeg ikke vært i Bergen. Han fortalte at han fremdeles ikke hadde vært i Bergen. Setningsadverb som kan stå på setningsadverbplassen eller sist

setningsadverbmidt i helsetningensist i helsetningeni leddsetningen
ofteDe spiller ofte fotball.  De spiller fotball ofteDe spurte om vi ofte spiller fotball. 
også Jeg snakker også spansk. Jeg snakker spansk ogsåHan sier at han også snakker spansk. 
hellerJeg liker heller ikke fisk. Jeg liker ikke fisk hellerHun sier at hun heller ikke liker fisk. Setningsadverb som kan stå på setningsadverbplassen, først eller sist

setningsadverbmidt i helsetningenførst i helsetningensist i helsetningeni leddsetningen
aldriJeg har aldri sett så en stor hund. Aldri har jeg sett så en stor hund.Han leser aldriHan sier at han aldri leser
alltidJeg tar alltid med en bok på reise. Alltid tar jeg med en bok på reise. Hun leser alltidHun sier at hun alltid leser
snartJeg kan snart begynne å trene. Jeg kan begynne å trene snartSnart kan jeg begynne å trene. Han sa at han snart kunne begynne å trene. 

Was this article helpful?