Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Verbformer og verbtider

Verbformer


I motsetning til mange andre europeiske språk har norsk bare tre verbformer. VI kan lage alle verbtider på norsk ved hjelp av disse formene. Det betyr at du bare trenger å huske tre former av samme verb for å kunne bruke dem! 🤩

De tre formene er:
infinitiv
preteritum
perfektum partisipp 

Infinitiv er grunnformen av verbet. Det er denne formen du finner i ordboka. Det finnes regler for hvordan man lager preteritum og partisipp av infinitiven, og det finnes i tillegg en stor gruppe uregelmessige verb som du må lære utenatt.

Vi deler de regelmessige verbene i fire grupper: 

INFINITIVPRETERITUMPERFEKTUM PARTISIPP
gruppe 1slutter ofte på 2 konsonanter +e
å danse
-et
danset
-et
danset
gruppe 2

slutter ofte på 1 konsonant +
å reise

-te
reiste
-t
reist
gruppe 3

har i, r, v, g foran -e i infinitiv
leve

-de
levde

-d
levd

gruppe 4 

har én stavelse og ender på vokal
å b

-dde
bodde
-dd
bodd


Ved hjelp av disse formene kan du lage alle verbtider på norsk. Her ser du en oversikt over alle verbtider og hvordan de lages: 

Verbtider

verbtidoppskrift 👨‍🍳eksempel
presens
infinitv + R
Jeg vasker leiligheten hver fredag.
presens perfektum 
har + perfektum partisipp
Jeg har nettopp vasket leiligheten.
preteritum perfektum
hadde + perfektum partisipp
Jeg hadde vasket leiligheten før jeg gikk på kino.
presens futurum
skal + infinitiv (uten å) 
Jeg skal vaske leiligheten til fredag.
preteritum futurum
skulle + infinitiv (uten å)
Jeg skulle vaske leiligheten da du kom. 
presens futurum perfektum
skal + ha + partisipp
Jeg skal ha vasket leiligheten når du kommer hjem fra jobben i kveld. 
preteritum futurum perfektum
skulle + ha + partisipp
Jeg skulle ha vasket leiligheten i går, men jeg fikk ikke tid. 


I tillegg har vi IMPERATIV som lages veldig enkelt: 
infinitiv - e 
For eksempel: å vaske - e = vask!            Vask leiligheten før jeg kommer hjem! 

Hvis infinitiven ikke har -e, er infinitiv og imperativ helt like: 
å dra ➡️ dra!        Dra hjem nå! Det er sent! 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?