Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Skal jeg bruke 'da' eller 'når'? 📕

Både da og når betyr 'when' på engelsk.

På spansk betyr både da og når 'cuando'. 

På norsk betyr det også det samme, men vi bruker når når verbet er i presens og da når verbet står i preteritum. 😱

Når + presens og fremtid: 
Da + preteritum: 
Når jeg er hjemme, steker jeg pizza. (presens)
Da jeg kom hjem, stekte jeg pizza. (fortid)
Når jeg kommer hjem, skal jeg steke pizza. (fremtid)


En huskeregel er «Den gang da - hver gang når»

Det betyr at hvis noe skjedde én gang, i fortiden, i preteritum, bruker vi da.

Da jeg flyttet til Norge, var jeg spent. (Én gang, verb i preteritum)

Når jeg flyttet til Norge, var jeg spent.


Hvis noe skjer flere ganger eller i presens, bruker vi når.

Når jeg lærer norsk, blir jeg av og til frustrert. (Flere ganger, verb i presens).

Da jeg lærer norsk, blir jeg av og til frustrert.


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?