Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Leddsetninger med spørreord 📕

Alle  spørreord transformeres til SUBJUNKSJONER når de er midt i en setning:
"Jeg vet ikke HVEM jeg er".

Denne setningen er ikke et spørsmål. Her konverteres spørreordet HVEM til en SUBJUNKSJON.
Henger du med?

Dette betyr at vi må følge reglene for vanlige leddsetninger:

Leddsetningen har alltid samme struktur: 

SUBJUNKSJON + subjekt + (setningsadverbial) + verb

La oss overføre dette til en spørrende leddsetning:

Hvem: Jeg vet ikke HVEM jeg er.
Hva: Jeg vet ikke HVA jeg skal gjøre.
Hvorfor: Jeg vet ikke HVORFOR han ringer meg hele tiden.
Hvordan: Jeg forstår ikke HVORDAN man gjør dette. Kan du hjelpe meg?
Hvilken/hvilket/hvilke: Jeg vet ikke HVILKEN DAG det er.

Ser du at strukturen er den samme? Hurra! 🎉

⚡ Problemet oppstår når spørreordet er HVEM eller HVA og vi ikke har noe subjekt i leddsetningen. Da må vi huske et viktig ord: SOM

SOM vil fungere som subjektet i leddsetningen: 

SUBJUNKSJON (SPØRREORDET) + subjekt + (setningsadverbial) + verb

Hva skjer? -> Jeg vet ikke HVA SOM skjer.
Hva skjedde? -> Jeg vet ikke HVA SOM skjedde.
Hvem gråter -> Jeg vet ikke HVEM SOM gråter.
Hvem stjal knekkebrødet mitt?-> Jeg lurer på HVEM SOM stjal knekkebrødet mitt.

Her ser du eksempler på typiske feil: 

1. Husk at spørreordet er en subjunksjon her. Vi får en leddsetning, ikke et spørsmål. 

 Jeg vet ikke når kommer han.

 Jeg vet ikke når han kommer

 Vet du hvem liker han best i klassen? 

 Vet du hvem han liker best i klassen? 

2. Husk SOM når det ikke er subjekt i leddsetningen: 

 Jeg vet ikke hva er riktig.

 Jeg vet ikke hva som er riktig. 

 Jeg lurer på hvem har kjøpt denne gaven. 

 Jeg lurer på hvem som har kjøpt denne gaven. Was this article helpful?