Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Presens perfektum📕

Verb i presens perfektum er sammensatt av to deler:

hjelpeverbet har + partisipp perfektum

For eksempel: "har bodd", "har blitt", "har leid".

Her lærer du mer om hvordan du lager og når du bruker denne verbtiden.
Husk hjelpeverbet har!

Gruppe 1 (-et):
Verb som slutter på 2 konsonanter +e i infinitiv, får endelsen -et i presens perfektum
å danse - har danset

Gruppe 2 (-t):
Verb som slutter på 1 konsonant +e i infinitiv, får endelsen -t i presens perfektum

å reise - har reist
å bruke - har brukt
Gruppe 3 (-d):
Verb som har i, r, v, g foran -e i infinitiv, får ofte endelsen -d i presens perfektum
å veie - har veid
å leve - har levd
å lage - har lagd
Gruppe 4 (-dd):
Verb med én stavelse og som ender på vokal i infinitiv, får ofte endelsen - dd i presens perfektum
å bo - har bodd
å sy - har sydd


🆘  Sterke verb 🆘
Verb uten endelse i preteritum kalles sterke verb.
Merk: De sterke verbene er ofte små, korte ord.

å få - har FÅTT
å gå - har GÅTT
å ligge- har LIGGET
å ta - har TATT

Når bruker jeg presens perfektum?

1. Presens perfektum er både knyttet til fortid👈 og nåtid👇.
Vi bruker presens perfektum når vi kobler sammen nåtid og fortid. Det betyr at vi snakker om en situasjon som begynte i fortiden og som fremdeles gjelder.

Vi kan illustrere dette gjennom å bruke verbet å bo: "Jeg har bodd i Oslo i 12 år.

👉 Situasjonen startet for 12 år siden: "Jeg flyttet til Oslo for 12 år siden."

👉 Situasjonen gjelder fremdeles: "Jeg flyttet for 12 år siden og jeg bor her fortsatt."

Noen flere eksempler: 
Jeg har studert norsk i 6 måneder. (Jeg begynte å studere for 6 måneder siden, og jeg studerer fortsatt.)
Vi har vært venner i 20 år. (Vi ble venner for 20 år siden, og vi er fortsatt venner.)
De har vært gift i 3 år. (De giftet seg for 3 år siden, og de er fortsatt gift.)

Vi sammenligner to verbtider som begge refererer til fortid:

Preteritum: Jeg bodde i Oslo i 12 år → handlingen er avsluttet. (Jeg bor ikke i Oslo nå.)

Presens perfektum: Jeg har bodd i Oslo i 12 år → handlingen er ikke avsluttet. (Jeg flyttet for 12 år siden og jeg bor her fremdeles.)

2. Vi bruker også presens perfektum når vi refererer til en IKKE-spesifikk tid i fortid. Vi vet at handlingstidspunktet er i fortid, men det ikke spesifisert. Vi er ofte mer interessert i resultatet enn i selve handlingen.

La oss se på noen eksempler:

  • Jeg har mistet mobilen min. (Konsekvens og det interessante i denne setningen er at jeg ikke har mobil.)
  • Hun har spist allerede. (Konsekvens og det interessante er at hun ikke er sulten.)
  • Noen har ranet banken! (Det interessante i denne setningen er at det ikke er penger i banken og at noen må løse problemet.)

For å oppsummere kan vi si at:
👉 Vi bruke presens perfektum når spesifikk tid ikke er viktig.
👉 Vi bruke preteritum når spesifikk tid er viktig.

Typiske feil: 
1. Husk at vi bruker presens perfektum, ikke presens, når vi snakker om noe som begynte i fortiden og varer fortsatt: 

 Jeg bor i Norge i 3 år. 

 Jeg har bodd i Norge i 3 år. 

2. Husk at vi bruker presens perfektum, ikke preteritum, når vi forteller om noe og det ikke er viktig når det skjedde: 

 Jeg var i Paris 3 ganger. 

 Jeg har vært i Paris 3 ganger. 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?