Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Possessiver og 'sin': Ikke-refleksive og refleksive 📕

I norsk har vi to typer possessiver:

 1. Ikke-refleksive 
 2. Refleksive 

  1. Ikke-refleksive possessiver betyr at subjektet i setningen ikke trenger å være det samme som eier substantivet: “Hun leser boka hans”.


  Subjekt
  Hankjønn (m.)
  Hunkjønn (f.)*
  Intetkjønn (n.)
  Flertall
  Jeg
  min
  mi
  mitt
  mine
  Du
  din
  di
  ditt
  dine
  Han
  hans
  hans
  hans
  hans
  Hun
  hennes
  hennes
  hennes
  hennes
  Vi
  vår
  vår
  vårt
  våre
  Dere

  deres

  deres
  deres
  deres
  De
  deres
  deres
  deres
  deres


  2. Refleksive possessiver betyr at subjektet i setningen må være det samme som eier substantivet: 
  “Han elsker familien sin” (sin egen familie). 

  SubjektHankjønn (m.)
  Hunkjønn (f.)
  Intetkjønn (n.)
  Flertall
  Jegminmimittmine
  Dudindidittdine
  Hunsinsisittsine
  Hansinsisittsine
  Vivårvårvårtvåre
  Derederesderesderesderes
  Desinsisittsine

  På engelsk vil vi forstå hvem som kysser hvem avhengig av konteksten, men på norsk har vi to forskjellige ord for det. For å demonstrere dette, ser vi på to setninger som viser at riktig pronomen kan være veldig viktig:

  1. “Jeg så at Lisa kysset kjæresten hennes!” → Lisa kysser en annen persons kjæreste. 💋 😭 💔

  2. Jeg så at Lisa kysset kjæresten sin!” → Lisa kysser sin egen kjæreste. 💋 😍

   🆘 Sin / sitt / sine kan ikke stå I SUBJEKTET eller I PREDIKATIVET (etter verbet "å være").
   FEIL: Han og sønnen sin drar ofte på telttur. 

   RIKTIG: Han og sønnen hans drar ofte på telttur. ("Han og sønnen hans" er subjekt)

   FEIL: Han er sønnen sin
   RIKTIG: Han er sønnen hans / hennes.  (Sønnen hans / hennes er predikativ)

  Was this article helpful?