Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Leddsetninger med ikke og andre setningsadverbialer📕

Setningsadverbial som ikke, neppe, bare, også, gjerne, på ingen måte, aldri, alltid, nok plasseres på samme sted i leddsetningen - FORAN verbalet:

Helsetning Leddsetning

Vi
sjekker
ikke
alternativenesiden
sjefen
ikke
vil.
Han
jobber
overtid
i kveld
fordi
fristen
neppe
kan utsettes.
Presidenten
sier


at
hun
på ingen måte
blir stresset.

Was this article helpful?