Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Kjenne, vite eller kunne?

Både "å kjenne", "å vite" og "å kunne" kan bety "to know" på engelsk. Derfor kan det være vanskelig å vite hvordan de brukes. 

1. Vi kjenner personer: 
Jeg kjenner en dame fra Tromsø. 

2. Vi kjenner også steder og ting, hvis vi mener at vi har personlig erfaring: 
Jeg kjenner ikke denne byen. Kan du vise meg hvor kinoen er? 
Jeg kjenner denne boka veldig godt. Jeg har lest den mange ganger. 

🆘 Når vi bruker "å kjenne" i preteritum, betyr det at vi på dette tidspunktet i fortiden allerede hadde kunnskap om noe: 
Jeg kjente en veldig hyggelig gutt da jeg bodde i Frankrike. (Mens jeg bodde i Frankrike, hadde jeg en venn.) 

Hvis vi vil si at vi på et tidspunkt i fortiden traff en ny person, må vi bruke "å bli kjent med"

Jeg ble kjent med ei fransk jente da jeg var på kino i helga. (Jeg kjente henne ikke før i helga. Jeg traff henne der og da.)

2. "Å vite" bruker vi om fakta, når vi har kunnskap om noe: 
Jeg vet at han kommer fra Tromsø. 
Jeg vet ingenting om kjemi. 

🆘  Når vi bruker "å vite" i preteritum, betyr det at vi hadde kunnskap om noe på dette tidspunktet. 
Jeg visste at det var du som hadde spist brødskiva mi! 

Hvis vi vil uttrykke at vi lærte noe nytt på akkurat dette tidspunktet i fortiden, må vi bruke "å få vite": 
Jeg fikk vite i går at jeg kom inn på medisinstudiet! (Jeg visste det ikke før i går. Jeg fikk beskjed i går.) 

3. Vi bruker "å kunne" om:
👉 språk: Jeg kan snakke engelsk, spansk og norsk.
👉 ferdigheter: Jeg kan spille gitar. Han kan synge. Hun kan danse. 

⚠️ "Å kjenne" kan også bety "å føle": 
Jeg kjente plutselig at noen strøk meg over leggen. 

Was this article helpful?