Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

God, godt og bra

Snakker du godt norsk? Eller snakker du bra norsk? Vi kan si begge deler 😃 Men vi kan ikke si: 
FEIL: Snakker du god norsk? 

Hvorfor? Det er fordi "god" er adjektiv. Adjektiv beskriver substantiver, mens adverb beskriver verb. I setningen over er "godt" og "bra" adverb. Her er reglene som kan hjelpe deg å bruke disse ordene riktig: 

👉 ADJEKTIV: god, godt, bra

Vi bruker adjektiver til å beskrive substantiver, og vi må huske hvilket kjønn substantivet har. Adjektivet "god" har tre former: god (ubestemt form hankjønn og hunkjønn), godt (ubestemt form intetkjønn) og gode (flertall og bestemt form): 


ubestemt form entallbestemt form entallubestemt form flertallbestemt form flertall
hankjønnen god bilden gode bilengode bilerde gode bilene
hunkjønnei god bokden gode bokagode bøkerde gode bøkene
intetkjønnet godt spørsmåldet gode spørsmåletgode spørsmålde gode spørsmålene


⚠️ Husk også uttalen av disse ordene!
"D"-en er stum: "god" uttales /go/, "gode" uttales /goe/
Vi uttaler å - lyd i "godt": /gått/ 

Adjektivet "bra" bøyes ikke: 


ubestemt form entall
bestemt form entallubestemt form flertallbestemt form flertall
hankjønnen bra bilden  bra bilenbra bilerde bra bilene
hunkjønnei bra bokden bra bokabra bøkerde bra bøkene
intetkjønnet bra spørsmåldet bra spørsmåletbra spørsmålde bra spørsmålene


👉 ADVERB
: godt, bra 
Adverb beskriver verb
Jeg har det bra. = Jeg har det godt
Han jobber bra. = Han jobber godt
Laget spilte bra. = Laget spilte godt

⚠️ "Bra" og "god" kan ofte brukes om hverandre, men i noen uttrykk bruker vi dem forskjellig: 
Vi har god tid. Vi trenger ikke å skynde oss. (= nok tid) 
Høsten er en veldig bra tid å plante busker og trær på. (= riktig tidspunkt)

Det er god plass i sofaen. Kom og sett deg. (= nok plass)
Denne restauranten er en virkelig bra plass. (= god kvalitet)

Was this article helpful?