Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Også

Ordet "også" likner på det engelske ordet "also" og betyr det samme. Men ordstillingen i norsk er veldig annerledes. Her er noen regler: 

⚠️ "Også" kan stå i midten eller sist i setningen. Vi begynner  vanligvis ikke setningen med "også": 
Vi spiste på en restaurant. Vi gikk også på kino. 
Vi spiste på en restaurant. Vi gikk på kino også.
FEIL: Vi spiste på en restaurant. Også gikk vi på kino. 

⚠️ "Også" er ikke det samme som "og så". Hvis du forteller om flere ting som skjer etter hverandre, må du bruke "og så" ("and then" på engelsk). Husk at "så" er et adverb når det betyr "etterpå, senere", og verbet kommer på plass 2 (vi får inversjon). Når vi snakker legger vi trykk på "så" i "og ", mens i "og" legger vi trykk på "og": 
Vi spiste frokost, og gikk vi på tur. (trykk på "") 
Vi spiste frokost. Vi spiste lunsj og. (trykk på "og")

⚠️ "Også" kan stå i begynnelsen av setningen hvis det står sammen med et ord eller en frase som utheves, og som derved får trykk:
Også vi gikk på kino. (ikke bare han)
Også broren min vil være med oss på tur. (ikke bare søstera mi)

Was this article helpful?