Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Direkte og indirekte tale med "at" og "om" 📕

Han sa at... Hun spurte om...

Du trenger ofte å gjenfortelle det andre har fortalt deg. Dette kalles indirekte tale. Med dine egne ord gjengir du det noen andre sier, eller noe de har sagt. Indirekte tale høres kanskje ikke så vanskelig ut, men det er mange ting å tenke på.

Her ser du noen setninger med indirekte tale:

Direkte tale 🗣️Indirekte tale 📖
Maria: Ed ligger på sykehuset.
Maria sier at Ed ligger på sykehuset.
Maria: Jeg vet ikke hva som har skjedd.
Maria forteller at hun ikke vet hva som har skjedd.
Maria: Jeg skal på sykehuset.
Maria forteller at hun skal på sykehuset.
Maria: Kan du komme, Samaneh?Maria spør om Samaneh kan komme
Når setningen endrer seg fra direkte til indirekte tale, forandrer setningen seg til en leddsetning
Her har du en huskeliste slik at du gjør det riktig: 


1. Velg riktig subjunksjon ✔️

Det første man må avklare er om man gjentar noe som blir sagt eller om man gjengir et spørsmål.

Når man refererer en fortellende setning innleder man leddsetningen med "AT".

🗣️ Direkte tale:
📖 Indirekte tale:
Maria: Jeg vil gjerne ha en sjokolade. 
Hun sier AT hun gjerne vil ha en sjokolade.
Samaneh: Jeg liker norsk grammatikk.Hun sier AT hun liker norsk grammatikk.
Ed: Jeg er tørst.Han sier AT han er tørst.
Ed: Jeg er ikke sulten.Han sier AT han ikke er sulten.


Når man refererer en spørrende setning innleder man leddsetningen med "OM". 

Legg merke til at man kan bruke ulike fraser i begynnelsen at den indirekte setningen.

🗣️ Direkte tale med spørsmål:
📖 Indirekte tale med spørsmål:
Maria: Liker du Oslo?Hun spør OM jeg liker Oslo.
Samaneh: Liker du å lære norsk på nett?Hun lurer på OM jeg liker å lære norsk på nett.
Ed: Vil du ha pose og kvittering?Han vil vite OM jeg vil ha pose og kvittering,
Maria og Samaneh: Skal vi gå snart?De spør OM vi snart skal gå.


Når man refererer en spørrende setning med spørreordinnleder man leddsetningen med spørreord. 

Spørreordet "transformeres" faktisk til en subjunksjon!

🗣️ Direkte tale med spørreord:
📖 Indirekte tale med spørreord:
Maria: Hva heter du?Maria spør HVA jeg heter.
Samaneh: Hvor bor du?Samaneh lurer på HVOR jeg bor.
Ed: Hvorfor ler du?Ed vil vite HVORFOR jeg ler.
Maria: Hvordan går det?Maria spør HVORDAN det går.


OBS!

Når spørreordet er subjektet i setningen, trenger setningen det magiske ordet SOM. Dette skjer ofte når spørreordet er hva eller hvem, og hvis det ikke er et tydelig subjekt i setningen. 

🗣️ Direkte tale med spørreord:
📖 Indirekte tale med spørreord:
Maria: Hva skjer?

Maria lurer på HVA SOM skjer. ✅

Maria lurer på HVA skjer. 🛑

Ed: Hvem kommer? 

Ed spør HVEM SOM kommer. ✅

Ed spør HVEM kommer. 🛑


2. Man må ofte endre pronomenet ✔️

Vanligvis velger vi pronomenet ut fra hvem det er som snakker, men i indirekte tale må man ofte endre på dette. Mange språk beholder bare samme pronomen i indirekte tale, men slik er det ikke på norsk. Her må man velge pronomen ut fra hvem det er som refereres i den indirekte talen.

🗣️ Direkte tale:
📖 Indirekte tale:
Maria: Jeg vil ikke ha sjokolade.Hun sier AT hun ikke vil ha en sjokolade.
Ed: Jeg elsker å sove. Han sier AT han elsker å sove. 
Samaneh, Maria og Ed: Vi er late på søndager.De sier AT de er late på søndager.


3. Vær ekstra nøye med possessivene ✔️

Når man har både pronomen og possessiv i fortellende setninger, må man være ekstra oppmerksom. Possessiv må endres for å stå til den som har tilhørigheten i setningen.

Og husk at man ikke kan bruke sin som subjekt i leddsetningen. 

🗣️ Direkte tale med possessiv:
📖 Indirekte tale med possessiv:
Ed: I dag skal jeg besøke moren min.
Han sier AT han skal besøke moren sin i dag.
Ed og Maria: Brødrene våre er like gamle. De forteller AT brødrene deres er like gamle.
Samaneh: Moren min er verdens beste mamma.Hun sier AT moren hennes er verdens beste mamma.


🧑‍🍳 HUSK: Indirekte tale står i en leddsetning og har samme struktur som alle andre leddsetninger:

HelsetningSubjunksjon 
subjekt 
adverb 
verb
Hun saAT
jegikke
kommer.
Han spurteOM
jegalltid
sover.
Han lurte påHVA
jeg

heter,


🎬 Under kan du se en video som forklarer mer om leddsetninger: 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?