Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Adjektiv i ubestemt og bestemt form: tekst og videoer 📕🎬

Norske adjektiv bøyes i:
- kjønn: et rødT eple
- tall: mange rødE epler
- ubestemt form: et rødT eple, mange rødE epler
- bestemt form: DET rødE eplET

Her ser du en oversikt over alle formene: 


ubestemt form entallbestemt form entallubestemt form flertallbestemt form flertall
hankjønnEN fin bilDEN finE bilENfinE bilERDE finE bilENE
hunkjønnEI fin dameDEN finE damAfinE damERDE finE damENE
intetkjønnET finT husDET finE husETfinE husDE finE husENE

Her ser du flere eksempler:

Kjønn: adjektivet bøyes etter substantiveten: en fin bil
ei: ei fin dame
et: et finT hus 
Tall: entall og flertallentall: en fin bil
flertall: mange finE biler
Ubestemt formubestemt entall: en fin bil
ubestemt flertall: mange finE biler
Bestemt formbestemt entall: den finE bilen
bestemt flertall: de finE bilene

Bestemt form er en litt rar grammatisk kuriositet som ikke finnes i så mange språk.

I norsk sier vi den finE bilen, og hvis du oversetter det direkte til morsmålet ditt, gir det muligens ikke så mye mening.

Dette kaller vi på norsk dobbelt bestemthet fordi det er både bestemt artikkel (
den) og bestemt substantiv (bilen).

På toppen av dette har vi bestemt form av adjektivet (
fine), så noen kaller det faktisk trippel bestemthet! 

Reglene for adjektiv med dobbelt bestemthet er:
1. I bestemt form får adjektivet -e når det står foran substantivet:
👉 Hvis adjektivet er "fin", blir det bøyd til "finE" i hankjønn, hunkjønn og intetkjønn.

🆘 Når adjektivet står predikativt (etter verbet "å være" eller "å bli") bruker vi ubestemt form, selv om substantivet er i bestemt form: 
Huset er finT. Jeg har lyst til å kjøpe DET finE huset. 
Blomstene er penE. Jeg setter DE penE blomstene på bordet. 

2. I bestemt form må vi bruke bestemt artikkel:
- Hvis substantivet som kommer etter adjektivet er hankjønn eller hunkjønn, setter du artikkelen "den" foran adjektivet:
👉 en, ei: den fine bilen.
- Hvis du bruker substantiv i intetkjønn, setter du artikkelen "det" foran adjektivet:
👉 et: det fine huset.
- Hvis substantivet er bestemt form flertall, bruker du artikkelen "de" foran adjektivet:
👉 flertall: de fine husene, de fine bilene.

Her ser du noen flere eksempler:

Ubestemt form 
Bestemt form
ei god bok den gode boka
en fin mannden fine mannen
et stort vindudet store vinduet
mange grønne planterde grønne plantene

Typiske feil:
1. Ikke glem artikkel:

grønne plantene

de grønne plantene


2. Ikke glem bestemt form av adjektivet:

de grønn plantene

de grønne plantene


3. Ikke glem bestemt form av substantivet (Dette kan du bare gjøre når du snakker dansk!🇩🇰):

de grønne planter 🇩🇰

de grønne plantene 🇳🇴


Det finnes alltid unntak fra regelen - noen adjektiv får ikke '-e' i bestemt form:
👉 Noen farger: 
Blå: Fire blå jakker. Den blå jakka. 
Grå: To grå biler. Den grå fuglen. 
Rosa: Mange rosa blomster. Det rosa huset. 
Lilla: Noen lilla jakker. Den lilla jakka. 

Jeg har mange blåe, gråe, rosae og lillae jakker.

Jeg har mange blå, grå, rosa og lilla jakker.

 
👉 Adjektivet “liten” er uregelrett:

hankjønnhunkjønnintetkjønnflertall
ubestemt formen liten guttei lita jenteet lite husmange små jenter
bestemt formden lille guttenden lille jentadet lille husetde små jentene

Den liten gutten i klassen min heter Tomas.

Den lille gutten i klassen min heter Tomas.


Du kan lære mer om adjektiv som ikke følger hovedregelen her: 

Du kan lære hvordan du gradbøyer adjektiv her:
Gradbøying av adjektiv

Du kan lære om det magiske ordet ENN her: 
Husk det magiske ordet 'enn' når du sammenligner adjektiv 🚀


Was this article helpful?