Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Framtid

I norsk har vi tre måter å uttrykke framtid på: 

👉 skal + infinitiv
👉 kommer til å + infinitiv / vil + infinitiv
👉 presens

Vi bruker skal + infinitv når vi har bestemt eller planlagt noe. 
Vi skal reise på ferie i juni. 
Han skal studere kjemi. 

Vi kan ikke bruke skal + infinitiv når vi snakker om fenomener ingen kan bestemme eller planlegge, for eksempel været eller følelser. Vi må bruke "kommer til å + infinitiv" eller "vil" + infinitiv. Det betyr det samme, men "vil" er mer skriftlig: 

Det kommer til å regne i morgen. = Det vil regne i morgen. 
Jeg kommer til å savne deg! = Jeg vil savne deg!
Om 100 år kommer mennesker til å bo på andre planeter. = Om 100 år vil mennesker bo på andre planeter.

Ofte bruker vi presens, spesielt hvis verbet forteller om forandring eller bevegelse:
Det blir fint vær i morgen.
Vi reiser om en time. 


Was this article helpful?