Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Gradbøying av adjektiv: tekst og video 📕🎬

Når vi gradbøyer adjektiv, altså når vi graderer, opererer vi med tre kategorier på norsk: 

Positiv: utgangspunktet for adjektivet (snill)
Komparativ: sammenlignende form (snillere)
Superlativ: mest tungtveiende form (snillest)

Slik ser systemet ut:

Kategori
PositivKomparativSuperlativ

Gruppe 1: Ord som er korte, ord som har én eller to stavelser får endelsene  -ere og -est. 

fin

kul

snill

flott

høy

rolig

finere

kulere

snillere

flottere

høyere

roligere

finest

kulest

snillest

flottest

høyest

roligst

Gruppe 2: Irregulære adjektiver. Ofte ord som beskriver form/kvalitet.

god

liten

dårlig

gammel

ung

bedre

mindre

verre

eldre

yngre

best

minst

verst

eldst

yngst

Gruppe 3: Ord som ikke kommer fra norsk (ofte latin), har ikke rom for ekstra ending. Mer/mindre eller mest/minst brukes som kvantor før adjektivet.

fantastisk


interessant

mer fantastisk

mer interessant

mest fantastisk

mest interessant


Merk:

  • Ord som ender på -ig, -som og -lig får bare -st-ending i komparativ form: hyggeligst, morsomst.
  • For at vi skal bruke komparativ form, må vi inkludere "enn" (engelsk: than) mellom faktorene: Jeg liker kaffe bedre enn te. Hun er smartere enn ham.
  • På engelsk kan man si "which one do you like better, this or that?" På norsk gjelder fortsatt regelen om komparativ + enn, så vi sier "hvilken liker du best, denne eller den?". Vi kan altså ikke si "hvilken liker du bedre" på norsk.
  • Superlativ har også bestemt form. Da må vi bruke artikkel (den/ det / de) og legge til -e til adjektivet i superlativ, på samme måte som vi lager bestemt form av positiv form: 
    Dette huset er høyest. = Det er det høyeste huset. 
    Denne bilen er finest. = Det er den fineste bilen. 
    Disse kattene er søtest. = Det er de søteste kattene. 


Les mer om uregelmessige adjektiv her:
🔗 Noen rebelske adjektiv 🤯 🆘

Les mer om gradbøying av adjektiv og det viktige ordet ENN her:
🔗 Husk det magiske ordet ENN når du bruker komparativ form 🚀

Les mer om ubestemt og bestemt adjektiv her:
🔗 Ubestemt og bestemt adjektiv

Se en kort video med illustrasjoner her 👇

Was this article helpful?