Ordlaging (B1/B2)
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Verb på andre plass (V2-regelen) 📕

V2 betyr at verbet skal på plass nummer 2. Det gjelder i de fleste norske setninger.

Her ser du to eksempler på en typisk feil:

JEG SER PÅ EN VIDEO. 


ETTERPÅ 
JEG SKAL SOVE OG SNORKE. ❌

Her ser du to eksempler på hva som er riktig:

 SER JEG PÅ EN VIDEO. ✅

ETTERPÅ
 SKAL JEG SOVE OG SNORKE. ✅

VERB 2
Det er ofte lett å glemme denne regelen når et annet ledd enn SUBJEKTET står først i setningen. Det er også lett å glemme dette når man bruker ikke:

FEIL 
RIKTIG ✅

jeg lærer norsk.

Etterpå jeg skal på kino.

Med ikke:
Jeg ikke snakker norsk.

lærer jeg norsk.

Etterpå skal jeg på kino.

Med ikke:
Jeg snakker ikke norsk.


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?