Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Synes eller tror? Hva er forskjellen? 📕

I norsk har vi to verb som ofte blandes med hverandre: "å tro" og "å synes".


Å tro

"Tror" utrykker en teori som i prinsippet kan verifiseres. Vi vet ikke 100% om teorien er riktig, men vi kan sjekke det, vi kan google det, vi kan slå det opp, vi kan spørre noen.


Noen eksempler:  

👉 Sjefen tror at noen av de ansatte vil få nye kontrakter. (Hun har grunner til å tro at det vil skje, men hun må vente og se hvordan situasjonen blir. Hun er ikke sikker.) Tro betyr her: Vi får se. Vi må vente og se før vi får et svar.


👉 Jeg tror at han elsker meg! (Jeg er ikke sikker. Jeg må spørre han for å få vite 100% om han elsker meg eller ikke. Jeg vet ikke.) Tro betyr her: Vi må vente og se før vi får et svar. Vi må spørre noen for å få et svar.


👉 Jeg tror at Mount Everest er det høyeste fjellet i verden. (Jeg er ikke sikker, jeg må google det. Jeg vet ikke)


Å synes

"Synes" uttrykker en mening basert på følelse. Vi kan ikke verifisere svaret fordi det er basert på en subjektiv følelse."Synes" er altså en personlig mening og et subjektivt synspunkt som baseres på følelser og personlige erfaringer. 


Noen eksempler:  

👉 Han synes at boken er fantastisk. (Han har allerede lest boken og liker den.)Synes betyr her: Slik føler jeg det! Jeg har all informasjon jeg trenger og jeg har en subjektiv mening om det.


👉 Jeg synes at det var rar stemning i rommet. (Hun er i rommet, hun føler en subjektiv følelse og hun mener noe basert på dette.) Synes betyr her: Slik føler jeg det! Jeg har all informasjon jeg trenger og jeg har en subjektiv mening om det.


👉 Jeg synes at det var dårlige nyheter. (Jeg har fått høre en nyhet og jeg mener at nyheten var negativ.) Synes betyr her: Slik føler jeg det! Jeg har all informasjon jeg trenger og hun har en subjektiv mening om det.Så, hva synes du? Er det vanskelig å forstå forskjellen?

Tror du at du kan lære det selv om det er litt forvirrende? 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?