Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Hypotetiske fraser 📕

Vi bruker hypotetiske setninger når vi utrykker at noe kanskje skjer. Det kan være tre typer setninger: 
👉 når det er ganske sannsynlig at noe skjer
👉 når noe kan skje, men det er lite sannsynlig
👉 når noe er urealistisk eller umulig 

Hypotetiske setninger starter med subjunksjonenen "hvis". Du kan også bruke "om" eller "dersom", men "hvis" er vanligst. 

Vi bruker ulike tidsformer for å uttrykke at noe er hypotetisk:

situasjonverbtideksempel
1. ganske sannsynligpresens + presensHvis du handler, lager jeg middag. 
2. lite sannsynligpreteritum + modalverb i preteritum + infinitivHvis jeg hadde penger, kunne jeg kjøpe en bil. 
3. urealistisk / umulig1. preteritum perfektum + preteritum perfektum
2. preteritum perfektum + modalverb i preteritum + (ha) + partisipp  
1. Hvis jeg hadde hatt penger, hadde jeg kjøpt en bil.
2. Hvis jeg hadde hatt penger, kunne / ville / skulle jeg kjøpt en bil. 


På norsk kan vi bruke setninger av den tredje typen både til å uttrykke at noe er urealistisk i framtiden, eller at noe ikke skjedde i fortiden: 
Hvis jeg ikke hadde truffet deg, ville jeg ikke (ha) bodd i Norge nå. 
Hvis jeg ikke hadde fått den jobben, hadde jeg nok ikke likt meg så godt her. 
Hvis jeg hadde vært rik, hadde jeg reist verden rundt. (Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å bli rik.)

Ofte blander vi flere setningstyper, for eksempel: 
Hvis jeg hadde penger (2), kunne jeg kjøpt bil. (3)
Hvis du kommer i morgen (1), kunne vi reise på hytta. (2)

Husk leddsetningsstruktur i setningen med "hvis", og inversjon etter ledddsetningen. 

⚠️Det er mulig å lage en hypotetisk setning uten subjunksjon (leddsetningen begynner med inversjon): 

Hadde jeg hatt penger, hadde jeg kjøpt bil. 

Vi kan også lage setninger som uttrykker ønske ved å bruke noen uttrykk og fortidsformer av verb, for eksempel: 
Jeg skulle ønske at jeg kunne lage indisk mat!
Tenk om vi kunne (ha) vært på ei strand i Syden nå!

Was this article helpful?