Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Korte svar med ja, jo og nei

I norsk kan vi besvare ja / nei spørsmål på tre måter. Vi kan svare: 
👉 ja
👉 nei
👉 jo

Vi bruker "jo" når det er en nektelse i spørsmålet, og svaret er positivt: 

Liker du edderkopper? Ja, jeg liker edderkopper. 

Liker du ikke edderkopper? Jo, jeg liker edderkopper.

Liker du (ikke) edderkopper? Nei, jeg liker ikke edderkopper. 


Vi trenger ikke å gjenta hele setningen i svaret. Isteden bruker vi: "Ja / nei / jo det ... jeg." Verbet vi bruker i svaret er avhengig av hvilket verb som er brukt i spørsmålet:

👉 modalverb ➡️ modalverb

Kan du danse? Ja, det kan jeg. / Nei, det kan jeg ikke. 
Kan du ikke danse? Jo, det kan jeg. / Nei, det kan jeg ikke.

👉 har ➡️ har 
Har du en bror? Ja, det har jeg. / Nei, det har jeg ikke. 
Har du ikke en bror? Jo, det har jeg. / Nei, det har jeg ikke. 

👉 er ➡️ er 
Er du fra Tyskland? Ja, det er jeg. / Nei, det er jeg ikke. 
Er du ikke fra Tyskland? Jo, det er jeg. / Nei, det er jeg ikke. 

👉 andre verb  ➡️ gjør
Liker du å tegne? Ja, det gjør jeg. / Nei, det gjør jeg ikke. 
Jogger du ofte? Ja, det gjør jeg. / Nei, det gjør jeg ikke. 
Spiser du ikke pølser? Jo, det gjør jeg. / Nei, det gjør jeg ikke. 

Was this article helpful?