Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Adjektiv i ubestemt form 📕 🎬

Adjektivet bøyes i adjektiv i kjønn, tall, og i ubestemt og bestemt form. Her lærer du om ubestemt form.

Adjektiv bøyes sammen med substantiv i kjønn og entall/flertall.

Reglene er:

1. Hankjønn og hunkjønn får ingen endelse: En god_ film. Ei god_ bok.
2. Intetkjønn får -t eller -tt-endelse: Et godt måltid. Et nytt hus (hvis det er et kort adjektiv som slutter på vokal, får vi -tt- endelse i intetkjønn)
3. Flertall får -e-endelse: Noen gode bøker. Mange nye filmer.


Kjønn
Ubestemt form, entall
Ubestemt form, flertall
Hankjønn
en fin katt
tre finE katter
Hunkjønn
ei rød dør
to rødE dører
Intetkjønn
et blankT vindu, et nyTT hus.
mange blankE vinduer, to nyE hus


Noen adjektiv får ikke -t-endelse i intetkjønn:

Det er adjektiv som slutter på:

-konsonant + t: elegant
et elegant smykke
-tt: opptatt
et opptatt toalett
-et: lukket, nyvasket
et lukket vindu
-ig: hyggelig, koselig, nydelig
et hyggelig møte
-isk: logisk, norsk, spansk
et logisk svar


Was this article helpful?