Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Infinitiv med eller uten 'å'? Tekst, video og podcast 📕 🎬 🎧

Hva er infinitiv? 
Infinitiv er den formen av verbet du ser når du åpner en ordbok. Når du leter etter et verb i en ordbok, får du opp verbet i infinitivsform. Vi kan si at dette er basisformen av verbet. Infinitiv har ofte en å, og dette kalles et infinitivsmerke. 

Her ser du forskjellen på infinitiv og presens:

Infinitiv (ender nesten alltid på -e)
Presens (bøyd form)
å spisespiser
å lærelærer
å sovesover

Med eller uten "å"?
Noen ganger bruker vi infinitiv med å og noen ganger uten å. Vi bruker infinitiv med å når vi har flere verb i én og samme setning: Jeg liker(1) å lære(2) om infinitiv. 

Noen ganger glemmer man å bruke full infinitiv sammen med andre verb: Jeg liker lære infinitiv.
Men, det er feil! Her ser du noen eksempler med samme type feil:

Jeg liker å spise. 

Jeg liker spise. 


Jeg elsker å trene. 

Jeg elsker trene. 


Jeg hater å stå opp tidlig.

Jeg hater stå opp tidlig. 

 

Husk: Ikke "å" med modalverb 👇

Jeg vil ikke stå opp tidlig. 

Jeg vil ikke å stå opp tidlig.


Jeg skal spise snart.

Jeg skal å spise snart.


Jeg bør trene mer. 

Jeg bør å trene mer. 


Jeg kan snakke norsk. 

Jeg kan å snakke norsk.


Nå må jeg gå videre.

Nå må jeg å gå videre. 


kan du videre! Lykke til!

Lytt til Norskpoddens episoder om hele det norske verbuniverset her:

Was this article helpful?