Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Leddsetninger

Leddsetning er en type setning. Hva er en setning? En setning må i det minste ha SUBJEKT og VERBAL (bøyd verb). Alle leddsetninger har altså SUBJEKT og VERBAL.

En leddsetning er en setning som:
👉 ikke kan stå alene
👉 begynner med en SUBJUNKSJON

La oss se på noen eksempler. Se på denne setningen: 

Han var ikke på jobb i dag. 

Dette er en helsetning. Den har subjekt og verbal, og den kan stå alene. Den gir mening. 

Nå skal vi se på denne setningen: 

Fordi han var syk. 

Det er en setning fordi den har subjekt og verbal. Men den gir ikke mening. I tillegg ser vi at den begynner med en subjunksjon. En leddsetning må alltid være en del av en helsetning: 

Han var ikke på jobb i dag fordi han var syk.

Nå gir leddsetningen mening. Hvorfor er det viktig å kunne identifisere leddsetninger? Det er viktig fordi helsetninger og leddsetninger har forskjellig struktur. I en helsetning er den viktigste regelen at verbalet kommer på plass 2 (V2-regelen). Andre ledd kan bytte plass. En leddsetning har ALLTID samme struktur: 

LEDDSETNING = subjunksjon + subjekt + (setningsadverbial) + verbal + rest 

For eksempel: Han var ikke fornøyd fordi hun ikke hadde laget middag. 

Det er kjempeenkelt å ha riktig ordstilling i leddsetningen. Du følger ALLTID den enkle oppskriften! 👨‍🍳 Men du må vite når en setning er en leddsetning. 

Ulike typer leddsetninger


Det finnes tre hovedgrupper leddsetninger: 
👉 adverbiale
👉 adjektiviske
👉 substantiviske


Typiske feil: 
1. Husk at setningsadverbialene kommer foran verbalet i leddsetninger: 

 De ble hjemme i dag fordi de hadde ikke kjøpt billetter til konserten. 

 De ble hjemme i dag fordi de ikke hadde kjøpt billetter til konserten. 

2. Husk at i helsetningen kommer setningsadverbialene etter verbalet: 
FEIL: De ikke kom i dag fordi de var syke. 
RIKTIG: De kom ikke i dag fordi de var syke. Was this article helpful?