Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Uregelmessige substantiv 📕

Noen substantiv er uregelmessige. Vi må lære utenatt hvordan de bøyes: 

et øye

øyet

øyne

øynene

et tre

treet

trær

trærne

et kne

kneet

knær

knærne

en bonde

bonden

bønder

bøndene

ei bok

boka

bøker

bøkene

ei rot

rota

røtter

røttene

ei bot

bota

bøter

bøttene

en fot

foten

føtter

føttene

ei hånd / ei hand

hånda / handa

hender

hendene

ei and

anda

ender

endene

ei tann

tanna

tenner

tennene

ei natt 

natta

netter

nettene

ei strand

stranda

strender

strendene

ei tang

tanga

tenger

tengene

ei mor

mora

mødre

mødrene

en far

faren

fedre

fedrene

en bror

broren

brødre

brødrene

ei datter

dattera

døtre

døtrene

en mann

mannen

menn

mennene

en nordmann

nordmannen

nordmenn

nordmennene


Noen intetkjønnsord med spesiell bøyning i bestemt form flertall:

et barn

barnet

barn

barna

et bein

beinet

bein

beina


Noen intetkjønnsord med én stavelse får endelsen -er i ubestemt form flertall:

et sted

stedet

steder

stedene


Noen intetkjønnsord med to stavelser får ikke endelsen -er i ubestemt form flertall:

et avsnitt

avsnittet

avsnitt

avsnittet


Gjelder også: eventyr, opptak, uttrykk, spørsmål


Noen intetkjønnsord har valgfri form i ubestemt form flertall:

et begrep

begrepet

begrep / begreper

begrepene


Gjelder også: essay, kjøretøy, problem, program, tema, apotek, diskotek, kartotek, bibliotek


Noen hankjønnsord som ikke har endelsen -er i ubestemt form flertall: 

en feil

feilen

feil

feilene


Gjelder også: en sko, ting, liter, meter, kjeks, euro, russ, ski, mus

Noen substantiv som slutter på -um har spesiell bøyning:

et studium

studiet

studier

studiene

Gjelder også for eksempel: kollokvium, jubileum, museum, kranium, akvarium

Was this article helpful?