Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Preteritum perfektum📕

Verb i preteritum perfektum er sammensatt av to deler:

hadde + partisipp

Du legger sikkert merke til at preteritum perfektum er nesten likt presens perfektum. Det stemmer! Den eneste forskjellen er at hjelpeverbet er "hadde" og ikke "har", for eksempel: 

presens perfektum: har bodd
preteritum perfektum:
hadde bodd

Husk hjelpeverbet
 HADDE!

Gruppe 1 (-et):
Verb som slutter på 2 konsonanter +e i infinitiv, får endelsen har +et i preteritum perfektum

å danse -  hadde danset

Gruppe 2 (-t):

Verb som slutter på 1 konsonant +e i infinitiv, får endelsen har +t i preteritum perfektum

å reise - hadde reist

å bruke - hadde brukt

Gruppe 3 (-d):

Verb som har i, r, v, g foran -e i infinitiv, får ofte endelsen har +d i preteritum perfektum

å veie - hadde veid

å leve - hadde levd

å lage - hadde lagd/laget

Gruppe 4 (-dd):

Verb med én stavelse og som ender på vokal i infinitiv, får ofte endelsen har +dd i preteritum perfektum

å bo - hadde bodd
å sy - hadde sydd

🆘  Sterke verb 🆘

Verb uten endelse i preteritum kalles sterke verb.

Merk: De sterke verbene er ofte små, korte ord.

å få -  hadde FÅTT 
å gå - hadde GÅTT
å ligge - hadde LIGGET
å ta - hadde TATT


Preteritum perfektum forteller om to situasjoner i fortid, der en situasjon skjedde FØR en annen situasjon. Vi kombinerer alltid preteritum perfektum (1) og preteritum (2)

Jeg 
hadde glemt (1) navnet hans da vi avsluttet (2) møtet. 
Han hadde allerede laget (1) mat da hun kom (2) hjem fra jobben.

Når vi bruker preteritum perfektum må man bruke subjunksjoner for å binde sammen setningene. Man kan bruke da eller etter at:

Jeg møtte plutselig Ida 
da/etter at jeg hadde vært på kino.
Da/etter at jeg hadde vært på kino, møtte jeg plutselig Ida.
Jeg hadde allerede studert norsk i 2 år da/etter at jeg flyttet til Norge.

⚠️ Når vi snakker om to situasjoner i fortid, bruker vi
preteritum

Jeg spiste middag og på TV. (jeg gjorde det samtidig)

Da/etter at jeg hadde spist middag, jeg på TV. (jeg spiste middag først, og etterpå så jeg på TV)


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?