Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Tidspreposisjonen "i"

Vi bruker tidspreposisjonen "i" når vi vil fortelle hvor lenge noe varer. Vi kan bruke denne preposisjonen med alle verbtider. 

Her ser du noen eksempler: 

Jeg har bodd i Norge i 3 år.  (presens perfektum)
Vanligvis trener jeg i 1 time hver dag. (presens)
I går leste jeg i 5 timer. (preteritum)
Han var veldig sliten, for han hadde løpt i 2 timer. (preteritum perfektum)

Typiske feil:
Mange blander preposisjonen "i" og "for":
FEIL: Jeg har bodd i Norge for 2 år.
RIKTIG: Jeg har bodd i Norge i 2 år. 

Was this article helpful?