Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Selv om eller likevel? 📕

Vi kan bruke "selv om" eller "likevel" for å binde sammen to setninger som står i kontrast til hverandre. Men vi må huske to ting: 

👉 "Selv om" betyr "although" på engelsk: 
Selv om hun var sliten, jobbet hun hele søndagen. 

👉 "Likevel" betyr "however" på engelsk: 
Hun var sliten. Likevel jobbet hun hele søndagen.

Det er også viktig å huske riktig setningsstruktur fordi "selv om" og "likevel" tilhører ulike ordklasser.

"Selv om" en subjunksjon og introduserer alltid en leddsetning:

1.     Med leddsetning først og inversjon etter komma:
Selv om Ingrid er sur, smiler hun alltid.

2.     Med leddsetning som andre ledd. Her bruker man ikke komma:
Ingrid smiler alltid selv om hun er sur.


⚠️ Husk at "IKKE"" kommer FORAN verbet i leddsetningen!
Jeg går ofte på tur om vinteren selv om jeg IKKE liker kulda. 

Likevel
 
er et adverb og starter ofte en helsetning. Her er det viktig å huske V2-regelen:
Ingrid er sur. Likevel smiler hun.

Som du ser i eksemplene over, beskrives to situasjoner som står i kontrast til hverandre. Men legg merke til forskjellen i setningsstrukturen. Vi skal bruke disse to setningene som eksempel: 

Jeg går ikke på jobb i dag. Jeg er ikke syk. 

1. Vi bruker "likevel". Vi får 2 helsetninger: 

Jeg er IKKE syk. Likevel går jeg IKKE på jobb. (IKKE etter verbet, inversjon når adverb står på plass1)

2. Vi bruker "selv om". Vi får en helsetning + leddsetning. Vi har 2 muligheter: 

helsetning først: Jeg går IKKE på jobb selv om jeg IKKE er syk. (IKKE etter verbet i helsetningen, FORAN verbet i leddsetningen). 

leddsetning først: Selv om jeg IKKE er syk, går jeg IKKE på jobb. (IKKE foran verbet i leddsetningen, INVERSJON i helsetningen når leddsetningen står på plass 1). 

✋ Typiske feil: 

1. Husk at du må bruke "selv om" i riktig setning for at setningen skal være logisk. 

 Selv om jeg jobber, har jeg ferie. 

 Selv om jeg har ferie,  jobber jeg. 


2. Husk inversjon etter leddsetningen: 

 Selv om jeg trener hardt, jeg går ikke ned i vekt. 

 Selv om jeg trener hardt, går jeg ikke ned i vekt. 


3. Husk at "ikke" kommer FORAN verbalet i leddsetningen: 

 Selv om jeg kan ikke svømme, liker jeg å bade i sjøen. 

 Selv om jeg ikke kan svømme, liker jeg å bade i sjøen. 


4. Husk inversjon når adverbialet står først: 

 Jeg liker ikke kjøtt. Likevel jeg spiser pølser. 

 Jeg liker ikke kjøtt. Likevel spiser jeg pølser. 


5. Husk at IKKE kommer ETTER verbalet i helsetningen: 

 Selv om jeg ikke skal reise i år,  ikke kommer jeg til å kjede meg i ferien. 

 Selv om jeg ikke skal reise i år, kommer jeg ikke til å kjede meg i ferien. 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?