Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Parverb

Noen verb likner på hverandre, men brukes litt forskjellig, for eksempel: legge - ligge, sette - sitte osv. Slike verb kaller vi for PARVERB.

Ett av verbene brukes bare med objekt:
Jeg legger boka på bordet.

Det andre verbet brukes uten objekt:
Boka ligger på bordet.

Noen av de viktigste parverbene er:

infinitivpreteritumpresens perfektumeksempel 
å ligge
har liggetHun i sola i fem timer og ble solbrent.
å legge + objektlahar lagtJeg la på meg fem kilo i jula.
å sitte
satthar sittetSatt du lenge i møtet i går?

å sette
+ objekt

sattehar sattHan satte seg i stolen foran meg og tok meg i hånda.
å vekke
+ objekt
vekkethar vekketJeg måtte vekke samboeren i dag. Han sov til klokka 11!
å våknevåknethar våknetHan våknet midt på natta av en vond drøm.
å springespranghar sprungetJeg sprang ut av bilen og løp for å søke hjelp.
å sprenge
+ objekt 
sprengtehar sprungetTerroristen sprengte bomben midt i en trafikkert gate.
å synkesankhar sunketBåten sank helt ned til bunnen av sjøen.
å senke
+ objekt
senkethar senketDen nye regjeringen senket fartsgrensen på motorveiene.
å minske
+ objekt
minskethar minsketFlere sykkelveier blir bygget i byene for å minske biltrafikken.
å minkeminkethar minketLuftforurensningen i de store byene minket under koronapandemien.


Noen parverb har ulik form i preteritum, mens infinitiv, presens og partisipp er like, for eksempel:

Jeg henger bildet på veggen. Bildet henger på veggen.
Jeg hengte bildet på veggen. Bildet hang på veggen.

Her er noen flere av disse parverbene:

infinitivmed objektuten objekt
å brenne
brente, har brent
De tyske okkupasjonsstyrkene brente ned Finnmark i 1944.
brant, har brent
Da jeg snudde meg så jeg at huset brant.
å henge

hengte, har hengt
Vi hengte opp bildet vi hadde fått fra dere i stua. 

hang, har hengt
Bildet jeg hadde arvet fra mormor hang i stua hjemme hos oss.

å knekke
knekte, har knekt
Alan Turing fant opp maskinen som knekte de tyske Enigma-kodene. 

knakk, har knekt
Et skip havarerte og knakk i to. 

å slenge

slengte, har slengt
De brydde seg ikke om miljøet og slengte fra seg søpla på gata. 

slang, har slengt
Døra sto og slang i vinden.

å smelle

smelte, har smelt
Rosenborg smelte til med 6–1.

smalt, har smelt
Jeg bremset foran fotgjengerfeltet. Så smalt det. Bilen bak meg krasjet inn i bilen min. 

å sprette
sprettet, har sprettet
Vi måtte bare feire bestått eksamen, så vi sprettet opp en flaske champane.

spratt, har sprettet
Han spratt opp fra stolen da han fikk høre hva hun hadde gjort.

å frysefryste, har fryst
Hun fryste ned brødet
frøs, har frosset
Vannet frøs til is. 

Was this article helpful?