Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Passiv og aktiv: tekst og podcast 🎧 📕

Aktiv uttrykksmåte viser hvem som gjør handlingen i setningen.
Subjektet i setningen er aktiv i handlingen.

Du må sende jobbsøknaden i løpet av dagen.

Hun sender jobbsøknaden i løpet av dagen.

Passiv uttrykksmåte:
- brukes når vi ikke vet hvem som handler. 🤷‍♀️
- brukes når det er uviktig hvem som handler. 🤷‍♀️
- brukes når vi ikke vet eller ikke vil si hvem som handler. 🤷‍♀️

Søknaden må sendes i løpet av dagen.

Setningen sier IKKE av hvem, men vi kan nesten alltid legge til "av" når vi har en setning i passiv, for å gi mer informasjon eller for rett og slett å sjekke om setningen faktisk er i passiv!


Passiv dannes slik i norsk

I presens finnes det to typer passiv, bli-passiv og s-passiv.

Bli-passiv: bli + partisipp 

S-passiv: -s etter verb i infinitiv. Denne brukes ofte med modalverbene kan, må, skal og bør. Det brukes ikke med vil fordi da forandrer ofte betydningen seg.

blir lest
leses

I preteritum har vi bare bli-passiv: ble + partisipp
ble lest
I presens perfektum har vi bare bli-passiv: har blitt + partisipp / er blitt + partisipp / er + partisipp
har blitt lest 
er blitt lest
er lest
I preteritum perfektum har vi bare bli-passiv: hadde blitt + partisipp / var blitt + partisipp / var + partisipp
hadde blitt lest
var blitt lest
var lest


Her ser du hvordan setningene endrer seg fra aktiv til passiv:

aktivpassiv

Presens:

Jeg leser en tegneserie.

Bli-passiv: bli + partisipp: 
Tegneserien blir lest. (av meg) 

S-passiv: -s etter verb i infinitiv og etter modalverb.

Tegneserien leses. (av meg)

Preteritum:

Jeg leste en tegneserie.

Bli-passiv: bli + partisipp: 
Tegneserien ble lest
. (av meg)

Presens perfektum:

Jeg har lest en tegneserie.

Bli-passiv: bli + partisipp: 

Tegneserien har blitt lest. (av meg) 

Tegneserien er blitt lest. (av meg) 

Tegneserien er lest. (av meg) 

Preteritum perfektum:
Jeg hadde allerede lest ferdig tegneserie da forfatteren ringte for å få tilbakemelding.

Tegneserien hadde allerede blitt lest ferdig (av meg), da forfatteren ringte. 

Tegneserien var allerede blitt lest ferdig (av meg), da forfatteren ringte. 

Tegneserien var allerede lest ferdig (av meg), da forfatteren ringte. 


Her ser du noen eksempler på bruk av passiv fra virkeligheten.
Klarer du å finne de passive formene?👇


Og her er det to eksempler på nynorsk:Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?