Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Tidspreposisjonen for-siden 📕

Tidspreposisjonen for + siden bruker vi når vi forteller om hvor lenge det er siden noe skjedde. Derfor kan vi bare bruke denne presposisjonen med preteritum: 

Verb i infinitivSetning med FOR + SIDEN
å bo
Jeg BODDE i Bergen for to år siden. (Jeg bor der ikke nå.)
å bo
Jeg BODDE i Madrid for fire år siden. (Jeg bor der ikke nå.)
å spise
Jeg SPISTE middag for 2 timer siden. (Jeg spiser ikke nå.)

Med inversjon og verb nummer 2
å bo
For to år siden BODDE jeg i Bergen.
å bo
For fire år siden BODDE jeg i Madrid.
å spiseFor en halvtime siden SPISTE jeg middag.

Typiske feil: 

Mange glemmer "for" eller "siden". Husk at disse preposisjonene kommer alltid sammen når vi uttrykker tid: 
FEIL: Jeg flyttet til Norge for to år. 
RIKTIG: Jeg flyttet til Norge for to år siden

FEIL: Jeg bodde i Spania to år siden. 
RIKITG: Jeg bodde i Spania for to år siden

Was this article helpful?