Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Etter, etter at eller etterpå?

Disse ordene er ofte vanskelige å bruke. Her er reglene: 

👉 "etter" er en preposisjon som brukes sammen med substantiv
Etter frokosten gikk vi på tur. 
Jeg kommer hjem etter treningen
Etter jobben skal han besøke en venn. 

⚠️ Etter + substantiv fungerer som adverb, og vi må huske at verbet står på plass 2 hvis "etter + substantiv" står først. 

👉 "etter at" fungerer som subjunksjon, og innleder en leddsetning
Etter at vi hadde spist frokost, gikk vi på tur. 
Jeg kommer hjem etter at jeg har trent. 
Etter at han er ferdig på jobb, skal han besøke en venn. 

⚠️ Når vi snakker om to situasjoner som skjedde i fortiden, men ikke samtidig, må  verbet som beskriver situasjonen som skjedde først stå i preteritum perfektum, og verbet som beskriver situasjonen som skjedde senere i preteritum
Han spiste middag etter at han hadde dusjet. (Han dusjet først. Etterpå spiste han middag). 
Etter at hun hadde handlet mat, satt hun på kaféen og spiste kake. 
 
⚠️ Når to situasjoner skjer i framtiden, må situasjonen som skjer først stå i presens perfektum, og situasjonen som skjer senere i futurum
Jeg skal trene etter at jeg har spist middag. (Jeg skal spise middag først. Etterpå skal jeg trene.)
Etter at han har vasket bilen, skal han se på TV. (Han skal vaske bilen først. Etterpå skal han se på TV.)

👉  "Etterpå" er et adverb, og vi må huske at verbet står på plass 2: 
Vi skal spise frokost først. Etterpå skal vi på tur. 
Jeg skal trene først. Etterpå kommer jeg hjem. 
Han skal bli ferdig på jobb. Etterpå skal han besøke en venn. 

Was this article helpful?