Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Substantiv i entall og flertall: tekst og video 📕🎬

Når man snakker om substantiv, er det lurt å kjenne til disse ordene:
👉Entall 
👉Flertall
👉Ubestemt form
👉Bestemt form 

Entall 🍎
Entall 🍎
Flertall🍎🍎
Flertall🍎🍎
Ubestemt form
Bestemt form
Ubestemt form
Bestemt form
en bil 🚗
bilEN 🚗
(mange) bilER 🚗🚗🚗
(alle) bilENE 🚗🚗🚗
ei jente 👧
jentA 👧
(to) jentER 👧👧
(alle) jentENE 👧👧
et eple 🍎
eplET 🍎 
(tre) eplER 🍎🍎🍎
(alle) eplENE 🍎🍎🍎


Entallsformen kan være både bestemt og ubestemt: En bil 🚗  -> BilEN 🚗
Flertallsformen kan være både bestemt og ubestemt: bilER 🚗🚗🚗  -> bilENE 🚗🚗🚗
Noen substantiv har ingen endelse i ubestemt form flertall. At substantivet ikke har noen endelse, betyr at substantivet ikke forandrer seg.

Dette gjelder substantiv i intetkjønn (et) med bare én stavelse: 

Entall 🍎
Entall 🍎
Flertall 🍎🍎
Flertall🍎🍎
Ubestemt form intetkjønn 👇
Bestemt form
Ubestemt form ⚠️  👇
Bestemt form
et tog 🚂togetTOG ⚠️togene
et hus 🏠husetHUS ⚠️husene
et barn 👶barnetBARN ⚠️barna
et skap 🗄️skapetSKAP ⚠️skapene 

🔗Lær mer om når og hvordan man bruker substantiv i bestemt og ubestemt form her.

Was this article helpful?