Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Uregelmessige verb - liste

Her ser du en liste over de mest brukte uregelmessige verb og deres bøyning: 

INFINITIVPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
å bebahar bedt
å betybetødhar betydd
å bitebethar bitt
å bliblehar blitt
å bringebraktehar brakt
å brytebrøthar brutt
å bærebar har båret
å dradrohar dratt
å drikkedrakkhar drukket
å drivedrevhar drevet
å fallefalthar falt
å finnefanthar funnet
å finnes fanteshar funnes
å flyfløyhar flydd
å forståforstohar forstått
å fortellefortaltehar fortalt
å fortsettefortsattehar fortsatt
å følgefulgtehar fulgt
å få fikkhar fått
å gi gahar gitt
å gjeldegjaldthar gjeldt
å gjøregjordehar gjort
å gligledhar glidd
å gripegrephar grepet
å gå gikkhar gått
å ha haddehar hatt
å hengehanghar hengt
å hetehettehar hett
å hjelpehjalphar hjulpet
å holdeholdthar holdt
å kommekomhar kommet
å latelothar latt
å lelohar ledd
å leggelahar lagt
å liggelå har ligget
å løpe løphar løpt
å møtemøttehar møtt
å nytenøthar nytt
å rekkerakkhar rukket
å riredhar ridd
å se så har sett
å selgesolgtehar solgt
å settesatthar satt
å si sahar sagt
å sittesattehar sittet
å skjelveskalvhar skjelvet
å skjæreskarhar skåret
å slippeslapphar sluppet
å snytesnøthar snytt
å skriveskrevhar skrevet
å slå slo har slått
å sovesovhar sovet
å spørrespurtehar spurt
å strykestrøkhar strøket
å stå sto har stått
å synessynteshar syntes
å syngesanghar sunget
å synkesank har sunket
å tatokhar tatt
å treffetraffhar truffet
å trekketrakkhar trukket
å trivestrivdeshar trivdes
å tvingetvanghar tvunget
å velgevalgtehar valgt
å vinnevanthar vunnet

å vite

! presens: vet

visstehar visst
å værevarhar vært


Was this article helpful?