Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Grammatisk høflighet

Høflighet i grammatikk

For å uttrykke naturlig høflighet i norsk, bruker vi gjerne grammatikk som hjelpemiddel. Du vil nå få presentert den grammatiske konstruksjonen som brukes.

Vi bruker modalverb i preteritum + (ha) + perfektum partisipp. Merk: Vi dropper vanligvis "ha". 
Se på eksemplene:

  • Kunne du (ha) ringt meg senere?

  • Jeg skulle gjerne (ha) hjulpet deg, men jeg har ikke tid nå.

  • Vi burde nok (ha) snakket med læreren om dette.

  • Jeg har tid i morgen, men ville du (ha) kommet på middag allerede i dag?

Was this article helpful?