Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Bli-passiv med autentiske eksempler 📕

Bli-passiv blir alltid laget med bli+partisipp.

Bli-passiv blir brukt i alle verbtider.

Bli-passiv blir ofte brukt  i avisoverskrifter!

Vi bruker passiv når det ikke er interessant eller viktig hvem som utfører handlingen, eller når vi ikke vet eller ikke vil si hvem som utfører den. Passiv kan også brukes for å gi instruksjoner, anbefalinger eller regler. Passiv er også vanlig i formelle tekster som for eksempel avisoverskrifter og faktatekster. I norsk har vi to typer passiv:

👉 bli-passiv
👉 s-passiv 

Her skal vi forklare hvordan vi lager og bruker bli - passiv. 

Oppskriften 👨‍🍳 er slik: 
bli-passiv = bli + perfektum partisipp
Det er bare hjelpeverbet "bli" som bøyes. 

verbtidaktivpassiv
presensKari lager maten.
Maten blir laget av Kari. 
preteritumNoen malte huset.
Huset ble malt.
presens perfektumNoen har betalt regningene.
Regningene har blitt betalt.
futurumNoen skal vaske bilen. Bilen skal bli vasket. 


Her er noen eksempler fra virkeligheten. Klarer du å se hvor og hvorfor passiv brukes her? 💭


Kjenner du til flere situasjoner der passiv ofte blir brukt💭

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?