Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Slik lager du som-setninger

 "Som" er en subjunksjon som innleder leddsetninger

Som kan erstatte:

👉 et subjekt:

På bildet ser vi en person. Personen ser redd eller sjokkert ut.
➡️ På bildet ser vi en person som ser redd eller sjokkert ut. (Her har "som" erstattet subjektet "personen".)

Jeg har en venn. Hun smiler alltid.
➡️  Jeg har en venn som alltid smiler. (Her har "som" erstattet subjektet "hun".)

🆘 Som-setninger er leddsetninger. Derfor kommer setningsadverbialer (ikke, alltid, aldri osv.) foran verbalet

👉  et objekt:
"Skrik" er et maleri. Du kan se maleriet på Munch-museet i Oslo.
➡️  "Skrik" er et maleri som du kan se på Munch-museet i Oslo. (Her har "som" erstattet objektet "maleriet".)

Jeg har en venn. Jeg er glad i ham.
➡️  Jeg har en venn som jeg er veldig glad i. (Her har "som" erstattet objektet "ham".)

OBS: Når "som" erstatter objektet, trenger vi ikke "som". Vi kan velge:

Jeg har en venn som jeg er veldig glad i.
Jeg har en venn jeg er glad i.

Vi bruker altså som-setninger når vi vil beskrive noe mer.
Jeg kjøpte ei bukse som var for stor. (= Buksa var for stor).

Typiske feil:
1. I norsk bruker vi ikke "hvem" i slike setninger: 

Jeg har en venn hvem kommer fra USA. 

Jeg har en venn som kommer fra USA. 


2. Vi gjentar ikke subjektet i som-setningen: 

Jeg har ei venninne som hun bor i Oslo. 

Jeg har ei veninne som bor i Oslo. 


3. Husk at setningsadverbialer kommer foran verbalet i leddsetninger:

Jeg kjenner en mann som synger alltid

Jeg kjenner en mann som alltid synger

Was this article helpful?