Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Hva er utbrytning? En kort gjennomgang 📕

Utbryting brukes for å understreke det vi synes er viktig i setningen.
For å lage en setning med utbryting, starter vi med det er/var/har vært + ordet vi skal fokusere på:
👉"Aha, så det var derfor du gledet deg sånn!" (nå forstår jeg hvorfor du gledet deg)
👉"Ja, det er denne uken jeg reiser på ferie." (ikke neste uke)

Vi kan bryte ut med subjekt, objekt, adjektiv og adverb. Det er viktig å bruke det magiske ordet som når vi bryter ut subjekt:
👉"Det er jeg som snakker nå." (ikke du)
👉"Det var Sandra som tok sykkelen din!" (ikke Thomas)

Vi trenger ikke å bruke som når vi bryter ut objekt, adverb eller adjektiv:
👉"Det var henne du snakket med, ja." (ikke han)
👉"Ah, det er i dag du skal dra, ja!" (ikke i morgen)
👉"Det var den blå kjolen jeg likte best." (ikke den gule)

Hvis vi vil utbryte adverbet, setter vi adverbet først i setningen, og flytter det etter verbet:
👉"Her er det jeg som bestemmer." (du/dere bestemmer ikke her)
👉"I dag er det jeg som har ansvaret." (i morgen kan du ta ansvaret)
👉"Nå er det min tur." (jeg har ventet så lenge)

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?