Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Familieord og possessiver 📕

Når vi vil snakke om familie, trenger vi ofte å bruke POSSESSIVER. Mange synes dette er veldig vanskelig på norsk. Her blir du kjent med reglene for hvordan vi bruker possessiver, og mange eksempler på familieord med possessiver. 

Først litt terminologi:
Possessiver er ord som forteller hvem som eier noe: min, din, vår
Substantiv: en far, ei mor, et barn

Du har lært at vi bøyer substantiv i ubestemt form, bestemt form, entall og flertall. For å bruke possessiver riktig må du vite substantivets:

👉 kjønn (hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn?)

👉  tall (entall eller flertall?)

I denne tabellen ser du alle formene: 

Subjekt
Hankjønn (m.)
Hunkjønn (f.)*
Intetkjønn (n.)
Flertall
Jeg

min bror

brorEN min

mi søster

søsterA mi

mitt barn

barnET mitt

mine brødre

brødrENE mine

Du

din bror

brorEN din

di søster

søsterA di

ditt barn

barnET ditt

dine søstre

søstrENE dine

Han

hans bror

brorEN hans

hans søster

søsterA hans

hans barn

barnET hans

hans barn

barnA hans

Hun

hennes bror

brorEN hennes

hennes søster

søsterA hennes

hennes barn

barnET hennes

hennes brødre

brødrENE hennes

Vi

vår bror

brorEN vår

vår søster

søsterA vår

vårt barn

barnET vårt

våre søstre

søstrENE våre

Dere

deres bror

brorEN deres

deres søster

søsterA deres

deres barn

barnET deres

deres barn

barnA deres

De

deres bror

brorEN deres

deres søster

søsterA deres

deres barn

barnET deres

deres brødre/søstre/barn

brødrENE/søstrENE/barnA deresDu har sikkert lagt merke til at vi kan si det samme på to måter: 

min bror

brorEN min

Hvis substantivet står først, må det være i bestemt form. Hvis possessivet står først, må substantivet være i ubestemt form. Reglene er altså: 

👉 possessiv + substantiv i ubestemt form 

👉 substantiv i bestemt form + possessiv 

Det er mer vanlig å plassere substantivet først og possessiver til slutt. Vi sier altså som regel: 

MorA mi er 60 år gammel. 

Men vi kan også si: 

Mi mor er 60 år gammel. 

Kan du fortelle om familiEN din?
Hva heter brorEN din?
Hvor jobber barnA dine?

Når du vil bruke et substantiv med possessiv, begynn med å finne ut hvilken form av substantivet du vil bruke. For eksempel: 

Du vil bruke "familie" + "min" 

Vi ser på substantivet "familie": 
👉 kjønn: hankjønn - en familie 
👉 tall: entall 

Vi følger oppskriften: 

👉 substantiv i bestemt form + possessiv

I tabellen ser vi at når subjektet er "jeg" og substantivet er hankjønn, entall, må vi bruke possessivet "min".
Nå må vi lage bestemt form av substantivet "familie": familiEN.

FamiliEN min er liten.

Her ser du noen typiske feil mange gjør når de bruker possessiver: 

1. Husk at når substantivet står først, må det være i bestemt form: 

 Barn mine går i barnehagen.

 Barna mine går i barnehagen. 

2. Når possessivet står først, må substantivet ha ubestemt form: 

 Mine barna går i barnehagen. 

 Mine barn går i barnehagen. 

3. Husk å bruke riktig kjønn av possessivet: 

 Barn min går i barnehagen. 

 Barnet mitt går i barnehagen. 

Was this article helpful?