Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

S-passiv med autentiske eksempler 📕

Passiv brukes når det ikke er interessant eller viktig hvem som utfører handlingen, eller når vi ikke vet eller ikke vil si hvem som utfører den. Passiv kan også brukes for å gi instruksjoner, anbefalinger eller regler. Passiv er også vanlig i formelle tekster som for eksempel avisoverskrifter og faktatekster. 

👉 S-passiv lages alltid ved å legge til en -s til infinitiv.
👉 S-passiv brukekun i presens (sendes) og med modalverb (skal sendes).
👉 S-passiv kan ofte brukes i instruksjoner, regler og ofte i korte oppfordringer. 

Instruksjon: Tabletten tas 3 ganger i døgnet. 

Regel: Sykler settes her!

Oppfordring: Trappen og inngangspartiet vaskeukentlig.

Her er noen eksempler fra virkeligheten. Klarer du å se hvor og hvorfor passiv brukes her? 💭


S-passiv brukes også ofte i avisoverskrifter:


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?