Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Subjunksjoner📕

Her skal vi utdype betydningen av de ulike subjunksjonene på norsk. Men først må vi forstå hvilken funksjon de har - og hvordan vi skiller mellom subjunksjoner, konjunksjoner og adverb.


Ordklasser og setningsledd

Subjunksjoner
Konjunksjoner
Adverb

At

Om

Fordi = siden = ettersom

Hvis = dersom = om

Selv om = På tross av at

Som

Etter at

Da

Når

Så/sånn at/slik at

Men

Og

For

For

Enten – eller

Verken – eller

Tid/tidsuttrykk: Nå, først, så

Sted/stedsuttrykk: Her, der

 

Derfor

Dessuten

Imidlertid

Likevel = Allikevel

For det første

For det andre

Funksjon:

Introduserer leddsetninger

Setningsdverbial etter S:

"Han sa at han ikke spiste fisk."

Funksjon:

Introduserer helsetninger eller 

sidestiller ledd i en setning.

Setningsadverbial etter V

"...og han kunne ikke sangen."

Funksjon:

Introduserer helsetninger

Setningsdverbial etter S

"I dag skal han ikke sykle til jobben."


Nå videre til subjunksjonene våre, og hvordan de brukes:

Subjunksjonskategorier:Eksempler:

Betingelsessubjunksjoner: hvis, dersom, om, med mindre

Denne typen forteller oss om prinsippene man inkluderer i setningen.

Dersom du blir med på kino, kan du få velge filmen.

Om du blir med på kino, kan du få velge filmen.

Vi kan også gå ut og spise, med mindre du allerede har spist.

Hensiktssubjunksjoner: for at, slik at, så

Denne typen forteller oss om mål man inkluderer i setningen.

Hun flyttet seg slik at de kunne se bedre.

Familien flyttet for at barna skulle få bedre muligheter.

Familien flyttet så barna skulle få bedre muligheter.

Motsetningssubjunksjoner: selv om, til tross for at, skjønt, enda

Denne typen forteller oss om utgangspunktene man inkluderer i setningen.

Han droppet jakken skjønt han visste at det var kaldt.

De reiste til tross for at været var dårlig.
De reiste enda været var dårlig.

Sammenlikningssubjunksjoner: slik som, som om, enn, jo
Denne typen brukes gjerne for å forklare på billedlige måter.

Han danset som om ingen kunne se ham.

"Jo flere kokker, jo mere søl."

Tidssubjunksjoner: da, når, mens, idet, etter at, siden, før

Denne typen brukes for å gi kontekst om tid og øyeblikk.

Idet hun kom inn døren, ringte telefonen.

Han har nesten ikke sovet siden han ble småbarnsfar.

Årsakssubjunksjoner: fordi, siden, i og med at, da, ettersom

Denne typen forklarer årsaken til noe.

Siden spansken hans ikke er så god, holder han seg helst i bakgrunnen.

Ettersom spansken hans ikke er så god, holder han seg i bakgrunnen.

"Vær gjerne presis til møtet da vi har en stram timeplan for dagen."

I og med at hun er kompetent for jobben, regner hun med at hun har en god sjanse.

Was this article helpful?