Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Ennå, enda og fremdeles

Ennå, enda og fortsatt / fremdeles betyr det samme når de brukes som tidsadverb: 
Han bor her ennå.
Han bor her enda
Han bor her fremdeles
Han bor her fortsatt


🆘 Man kan ikke bruke fremdeles / fortsatt med "ikke": 

Jeg har ikke laget middagen fortsatt

Jeg har ikke laget middagen ennå


🆘  "Enda" er også et forsterkende gradsadverb og subjunksjon: 

Forsterkende gradsadverb:

Han vil ha enda større hus. 

Subjunksjon:

Enda jeg ikke snakker spansk, har jeg veldig lyst til å bo i Spania.
= Selv om jeg ikke snakker spansk, har jeg veldig lyst til å bo i Spania. 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?