Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Stedsadverb: 'hit, dit, her, der' 📕

Hva betyr adverbene?

norsk 🇳🇴
engelsk 🇬🇧
hit
here
herhere
ditthere
derthere

Du ser kanskje at hit og her begge betyr here på engelsk og at dit og der begge betyr there.

Så hva er egentlig forskjellen?
La oss først dele inn verb i to grupper: statiske og dynamiske verb.
1. Statiske verb er verb som forteller om ikke-bevegelse: å stå, å sitte, å være
2. Dynamiske verb er verb som forteller om bevegelse: å gå, å løpe, å dra, å komme

Statiske verb 🧍
Dynamiske verb 🏃‍♂️
å stå (på ett sted)
å gå (fra A til B)
å sitte (på ett sted)
å løpe (fra A til B)
å være (på ett sted)
å komme (fra A til B)
å sove (på ett sted)
å dra (fra A til B)
å bo (på ett sted)
å flytte (fra A til B)

Vi kan dele inn adverbene i to grupper:

Statiske adverb + statiske verb🧍
Dynamiske adverb + dynamiske verb 🏃‍♂️
Her (Jeg sitter her.)
Hit (Hun kommer hit etterpå.)
Der (Hun er der.)
Dit (Jeg går dit.)

Vi har flere adverb vi kan kategorisere i disse gruppene.

Et tips er å tenke at de LANGE adverbene er statiske og de KORTE adverbene er dynamiske:

For eksempel: 
hjemme - hjem

Ordet "hjemme" er langt og "hjem" er kort. Derfor kan vi si:
Jeg er hjemme nå.
Jeg går hjem nå. 

Her er flere adverb som passer i denne kategorien: 

Statiske adverb 🧍
Dynamiske adverb 🏃‍♂️
nede
ned
oppeopp
uteut
inneinn
hjemmehjem
bortebort
herhit
derdit


Noen flere eksempler:
Heisen er nedE. - Heisen går ned. 
De er oppE. - De går opp.
Vi er utE. - Vi går ut.
Vi er innE. - Vi går inn

⚠️ "Borte" kan bety: 
1. At noe befinner seg langt fra den som snakker:
Butikken ligger der borte på hjørnet. 
2. At noe ikke er til stede: 
Eleven var borte fra skolen i 10 dager.

Du kan se en video som forklarer med engelsk som støttespråk her: 👇

Was this article helpful?