Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Adjektiv brukt som substantiv

Vi bruker ofte adjektiv om personer uten substantivet. Men vi må likevel huske at disse ordene er adjektiv, og bøye dem som om de sto sammen med et substantiv, for eksempel: 

ubestemt form entallbestemt form entallubestemt form flertall bestemt form flertall
en gammel person
den gamle (personen)gamle (personer)de gamle (personene)
en voksen personden voksne (personen)voksn(personer)de voksne (personene)
en ung personden unge (personen)unge (personer)de unge (personene)
en eldre personden eldreeldrede eldre


Her ser du noen eksempler: 
Barn skal ikke straffes for det de voksne gjør.
I dag er det mange unge som sliter med dårlig psykisk helse.
I Norge regnes vi som eldre når vi er over 65 år, mens de som er over 75-80 år regnes som gamle.
Den gamle satt på benken og leste ei avis. Was this article helpful?