Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Sammensatte ord, avledninger, fuge-s og fuge-e: tekst og video 📕🎬

I noen sammensetninger kan du se at bokstaven e eller bokstaven s er lagt til mellom ord. Vi kaller disse for fuger eller bindinger. Fuge-e og fuge-s er de vanligste i norsk (andre bokstaver kan også forekomme).

Eksempler:
en barnehage
en nattevakt
en julegave
et treningssenter
en fulltidsjobb

En grunn til at vi i norsk finner fuge-e og fuge-s, er at det i noen tilfeller vil være enklere å uttale sammensetningen.

Vi finner ofte bruk av fuge-e i sammensetninger der det første ordet er et substantiv på én stavelse, og som ender på en konsonant, for eksempel hundemat. Dette er en tendens og ikke en fast regel.

Vi bruker fuge-s når det første ordet i sammensetningen ender på -dom, -het, -else, -sjon, -leik, -skap og -tet: for eksempel ungdomsskole, kjærlighetsnovelle, frelsesarmé, situasjonsrapport, kjærleikssong (nynorsk), vennskapstegn, kvalitetssikring.

Det er litt vanskelig å huske når man skal bruke fugene, og det beste er derfor å slå opp ordet i ordboka for å være sikker. Men, nå kan du litt om fuger i norsk!

Was this article helpful?