Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Preteritum📕

PRETERITUM en av flere verbtider vi bruker når vi snakker om FORTID. Det er spesielt vanskelig for mange å vite når vi bruker PRETERITUM, og når vi bruker presens perfektum. Her skal vi forklare regler for når vi bruker PRETERITUM.

👉 Vi bruker preteritum når vi refererer til et spesifikt tidspunkt i fortid: i fjor, i går, for 3 timer siden
👉  Vi bruker preteritum når vi refererer til en handling som er avsluttet.

Vi kan illustrere dette er gjennom å bruke verbet å flytte: "Jeg flyttet til Oslo for 12 år siden." Situasjonen skjedde kun én gang, for 12 år siden: "Jeg flyttet til Oslo."

Hvordan lager jeg preteritum?

Her ser du en oversikt over regelmessige verb. At et verb er regelmessig, betyr at det følger et bestemt system av regler.

Gruppe 1 (-et):

Verb som slutter på 2 konsonanter +e i infinitiv, får endelsen -et i preteritum 

å danse - danset
å hoppe - hoppet

Gruppe 2 (-te):

Verb som slutter på 1 konsonant +e i infinitiv, får endelsen -te i preteritum 

å reise - reiste
å spise - spiste

Gruppe 3 (-de):

Verb som har i, r, v, g foran -e i infinitiv, får ofte endelsen -de i preteritum 

å veie-veide
å leve - levde
å lage - lagde

Gruppe 4 (-dde):

Verb med én stavelse og som ender på vokal i infinitiv, får ofte endelsen -dde i preteritum 

å bo - bodde


🆘  Sterke verb 🆘
Verb uten endelse i preteritum kalles STERKE VERB💪. Vi må huske hvordan de bøyes, for eksempel: 
å få - fikk
å gå - gikk
å ligge - lå
å ta - tok 

Was this article helpful?