Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Lingu cards - Play and learn! 🎲

Gratulerer med nye kort!

På denne siden finner du tips til hvordan du kan bruke dem når du enten underviser eller lærer norsk.Her er 9 kommunikative aktiviteter som du kan bruke til å lære norsk med Lingus 200 frekvente verb:

 1. Bøy verbet og lag en setning.
  - Velg 10 - 20 verb fra listen som dere vil øve mer på.
  - Skriv verbet i infinitivsform på en lapp. Legg lappene opp ned på bordet.
  - Velg om dere vil spille en mot en, eller om dere vil lage lag.
  - Trekk en lapp. Bøy verbet i presens, preteritum og presens perfektum. Lag også en setning hvor du bruker verbet i en av formene. 

  For eksempel:
  Du trekker en lapp hvor det står: “dra”.
  For å få lappen må du da si: “ drar, dro, har dratt”. “Jeg dro til Sverige i helgen” eller “Jeg vil dra til England” eller “Jeg drar i et tau”.
  Hvis du klarer det, vinner du lappen :)


 2. Verb-hukommelse: La elevene se på en liste over verb i noen sekunder, og deretter be dem om å skrive ned så mange verb de kan huske. Jo flere verb de husker, jo bedre.

 3. Verb-charades: La elevene spille charades ved å mime og leke ut verbene fra listen uten å si ordene. De andre elevene må gjette verbene.

 4. Verb-kryssord: Lag et kryssord med verbene i listen, og la elevene fylle ut kryssordet ved å bruke verbene i riktige former.

 5. Verb-bingo: Lag bingobrett med verbene i listen, og la elevene spille bingo ved å krysse av verbene når de blir lest opp.

 6. Verb-hangman: La elevene gjette bokstaver for å danne ord med verbene i listen, og "heng" en kroppsdel av figuren for hver feil gjettet bokstav. Målet er å gjette ordet før hele figuren er tegnet.

 7. Verb-diktat: Les opp setninger som inneholder verb fra listen og la elevene skrive ned verbene i riktig form.

 8. Verb-gjetting/ALIAS: La elevene prøve å gjette betydningen av verbene fra listen, enten ved å forklare ordet med andre ord, eller ved å se på bildet som hører til.

 9. 👇 Her ser du Tine og Marianne leke med verb, kanskje du vil prøve den samme aktiviteten? 👇

Was this article helpful?