Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Substantiv i ubestemt og bestemt form: tekst og podcast 📕🎧

Når du er usikker på hvilken form av substantivet du skal bruke - bestemt eller ubestemt form? - kan du stille deg følgende spørsmål: 

1. Er informasjonen kjent eller ny (for den su snakker med eller skriver til)?

kjent informasjon - BESTEMT FORM
ny informasjon - UBESTEMT FORM

Jeg så ET teaterstykke. (Dette er ny informasjon for personen du snakker/skriver til).
Jeg så teaterstykkET. (I denne setningen tar vi for gitt at tilhøreren forstår hvilken film vi snakker om. Kanskje har du nevnt dette teaterstykket tidligere).

Andre eksempler:

Han har brukket beinET (sitt). (Vi forstår hvilket bein det er snakk om).
Nå er middagEN klar. (Middagen vi har ventet på).
FiskEN smakte godt. (Den fisken du vet at jeg nettopp spiste).

Valg av form henger også sammen med presentasjonsmåten:

Her har vi nydelig arkitektur.
Det er nydelig arkitektur her.
Arkitekturen her er nydelig.

2. Generelt eller spesielt?

Sammenlign:

Pizza er godt.

PizzaEN er god.

Jeg liker ikke fisk.         

Jeg liker ikke fiskEN.

Han elsker film.

Han elsker filmEN.

(generelt)

(spesielt/spesifikt)


OBS: I noen generelle utsagn kan vi finne begge former:

BilEN forurenser mye. (Fenomenet - ikke en bestemt bil)
EN bil koster eieren 60 000 per år. (Hvert eksemplar)

Noen formelle regler

Vi bruker ubestemt form:

1. Etter ubestemt artikkel: 
en koffert, ei rumpe, et problem
2. Etter possessiver: 
min rumpe, våre problemer
3. Etter genitiv-s: 
Camillas kofferter, Pias problemer 
4. Etter noe/n, ingen, mange, mye, mer, flere, lite, hver, hvilke/n/t:
Det er mange oppgaver i denne leksjonen.
Jeg drikker mye kaffe hver dag.


Vi bruker bestemt form:

1. Før possessiver og før 'til+navn': 
rumpa mi, problemene våre, mannen til Camilla, vennene til Pia
2. Etter demonstrativer: 
den/denne kofferten, det/dette problemet, de/disse koppene
3. Ofte etter preposisjoner: 
rumpa til sjefen sitter alltid på stolen
4. Etter adjektivets bestemte artikkel: 
det gigantiske problemet
5. Etter noe/n av, mange av, en av, ingen av, hvilke/n/t av, mye av, flere av, lite av: 
Mange av eksemplene er lette, men noen av eksemplene er vanskelige.

Når kan vi droppe ubestemt artikkel?

👉 være, bli + nasjonalitet, yrker eller andre substantiv som definerer en person. Personen tilhører en kategori eller en gruppe:

Hun er lege.
Han er spansk.
Han blir tenåring i januar.
Han jobber som ingeniør.

⚠️ Obs: Vi bruker artikkel sammen med adjektiv:

Han er et friskt pust på arbeidsplassen.
Hun er en god leder.
Han er en god venn.

👉  Vi bruker vanligvis ikke artikkel foran utellelige ord: 

Vi må kjøpe melk.
Det er snø på bakken.
De har dårlig tid.

Se forskjellen:

Hun er leder. = Hun har den posisjonen. (Klassifiserer)
Hun er en leder. = Hun er en ledertype. (Karakteriserer).

Vi repeterer kort hvordan vi bøyer et substantiv: 

Ubestemt form entall
Bestemt form entall
Ubestemt form flertall
Bestemt form flertall
en koffert
koffertEN 
koffertER
koffertENE
ei rumpe
rumpA 
rumpER
rumpENE
et problem
problemET 
problemER
problemENE
et tog
togET 
tog 👈 🆘
togENE


🔗 Lær mer om substantiv i entall og flertall her 🎬

Se Beate forklare her👇🎬

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?